با موافقت نمایندگان؛

ضوابط حق بیمه پایه سلامت خانوار مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، ضوابط حق بیمه پایه سلامت خانوار را مشخص کردند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر (سه شنبه، 14 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه با بند ج ماده 86 این لایحه موافقت کردند.

براساس بند ج ماده 86 این لایحه حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:

1- خانوارهای روستائیان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصد (7%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار، صددرصد (100%) حق بیمه‌ی این‌ اقشار بر مبنای بند (الف) این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می‎شود.
2- خانوارهای کارکنان دستگاههای اجرائی معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزایای مستمر. تبصره- بخشی از حق بیمه مشمولین این جزء از محل بودجه عمومی در قالب بودجه سنواتی دولت تأمین خواهد شد.

3- مشمولین تأمین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی

4- سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه‌های درآمدی معادل هفت درصد (7%) درآمد حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و تصویب هیأت‎وزیران

5- پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور، الزامی است. شیوه ی دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه ی دولت برای تأمین حق بیمه بر اساس آیین نامه ای شورای عالی بیمه خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ اجرای این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بیمه پایه، حق بیمه