خدابخشی در تشریح جلسه کمیسیون تلفیق:

تکلیف منابع مربوط به بانکداری در برنامه ششم مشخص شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم از تصویب اصول بانکداری اسلامی در برنامه پنج ساله توسعه کشور خبر داد.

 خانه ملت؛ محمد خدابخشی با تشریح جلسه امروز عصر کمیسیون تلفیق برنامه ششم برای مواد ارجاع شده از صحن علنی به این کمیسیون گفت:در این جلسه مواد مربوط به منابع بانکداری را تعیین تکلیف کرده و در این رابطه ماده ۱۸ برنامه را تصویب کردیم که در این ماده بنا شد برای اجرای قانون بانکداری اسلامی و بدون ربا شورای فقهی تشکیل شود.

وی افزود: در ادامه بررسی برنامه ماده ۱۹ به تصویب کمیسیون تلفیق برنامه ششم رسید اما ماده ۲۲ به طور کلی از برنامه پنج ساله حذف شد.

خدابخشی همچنین از برگزاری جلسه آینده کمیسیون تلفیق برنامه در روز دوشنبه خبر داد و تصریح کرد: کمیسیون همزمان با بررسی برنامه ششم با تشکیل جلسات خود مواد ارجاع شده از صحن علنی را بررسی و اصلاح خواهد کرد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، برنامه ششم، برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی برنامه ششم توسعه