با موافقت نمایندگان؛

دولت مکلف به اعطای نشان ملی ایثار به والدین شهید و جانباز شد

نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مکلف به اعطای نشان ملی ایثار به والدین شهیدی که دارای حداقل ۳ شهید یا ۲ شهید و یک جانباز ۵۰ درصد و بالاتر و یا یک شهید و دو جانباز ۵۰ درصد و بالاتر هستند، کرد.

خانه ملت؛ نمایندگان درنشست علنی نوبت عصر (شنبه، 18 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، درجریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانی با بند 6 ماده 101 این لایحه موافقت کردند.

براساس بند 6 ماده 101 لایحه مذکور؛ دولت مکلف است به منظور حفظ و ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و تکریم از الگوهای این فرهنگ ماندگار به والدین شهیدی که دارای حداقل سه شهید یا دو شهید و یک جانباز 50% یا یک شهید و دو جانباز بالای 50% به بالا هستند نشان ملی ایثار اعطا نموده و آنان را به عنوان چهره ماندگار کشور به جامعه معرفی نماید./

برچسب ها

آزادگان و جانبازان، اخبار برگزیده، جانبازان، شهادت طلبی