با موافقت نمایندگان:

دولت مکلف به اتخاذ تمهیدات قانونی لازم جهت امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را مکلف به اتخاذ تمهیدات قانونی لازم جهت امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر تا پایان برنامه ششم کردند.

خانه ملت؛ نمایندگان درنشست علنی نوبت عصر (شنبه، 18 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، درجریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانی با بند 7 ماده 107 این لایحه موافقت کردند.

در بند 7 ماده 107 آمده است: دولت مکلف است به منظور حمایت از حقوق پدید آورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، بستر سازی برای حضور بین‌المللی در عرصه‌های فرهنگی، هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری اقدامهای ذیل را بعمل آورد:

الف- تمهیدات قانونی لازم جهت امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ تا پایان سال اول برنامه.

ب- بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات نظام جامه حقوقی مطبوعات و رسانه‌ها و تبلیغات جهت طی مراحل قانونی /

برچسب ها

اخبار برگزیده، امنیت شغلی، تامین امنیت شغلی