خبر

مسیر شما: اخبار وضعیت محیط بانان مستلزم تعیین تکلیف لایحه حمایت از محیط بانان
وضعیت محیط بانان مستلزم تعیین تکلیف لایحه حمایت از محیط بانان

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر لزوم ارائه هر چه سریع تر لایحه حمایت از محیط بانان به مجلس، تعیین تکلیف این لایحه را در بهبود وضعیت این قشر موثر دانست.

 خانه ملت؛ علی وقف چی با بیان اینکه مسائل زیست محیطی و حمایت از محیط بانان باید جزو اولویت های مهم به شمار رود، گفت: فرهنگ حمایت از محیط زیست و محیط بانان باید فراگیر شود.

لزوم حفاظت از ذخایر و گونه های نادر حیوانی در کشور

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی بر لزوم حفاظت از ذخایر و گونه های نادر حیوانی در کشور تاکید کرد و گفت: حمایت از محیط بانان به منزله حمایت از گونه های نادر جانوری است؛ بنابراین نیاز است حمایت های اقتصادی، قضایی، اجتماعی و معیشتی از محیط بانان در لایحه حمایت از محیط بانان مورد نظر واقع شود.

کمیسیون کشاورزی مجلس تمامی تلاش خود را در جهت حمایت از محیط بانان به کار می برد

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر لزوم ارائه هر چه سریع تر لایحه حمایت از محیط بانان به مجلس ادامه داد: کمیسیون کشاورزی مجلس تمامی تلاش خود را در جهت حمایت از محیط بانان به کار می برد زیرا محیط بانان با مشکلات اقتصادی، معیشتی، قضایی و اجتماعی زیادی روبرو هستند که بی شک تعیین تکلیف هر چه سریع تر لایحه مذکور در بهبود وضعیت این قشر تاثیر زیادی دارد؛ بنابراین هر زمان که دولت لایحه حمایت از محیط بانان را به مجلس ارائه کند به فوریت نسبت به بررسی آن اقدام و تمامی اهتمام خود را برای رفع ایرادات و ارائه سریع تر به صحن علنی آن به کار می بریم.

وی با یادآوری نامگذاری یکی از بلوارهای زنجان به نام محیط بان، گفت: نیاز است توجهات به محیط بانان افزایش یابد و در گام اول نسبت به ارتقا جایگاه محیط بانی اقدام شود.

انتقاد از فراگیر شدن شکار در کشور

وقف چی با انتقاد از فراگیر شدن شکار در کشور، تصریح کرد: متاسفانه برخی تصور می کنند تمامی افراد برای شکار مجاز هستند و از این رو به شکار روی آورده و بی رحمانه به حقوق حیوانات تجاوز می کنند؛ در حالی که شکار مختص کسانی است که از این طریق، معیشت خود را تامین می کنند نه برای کسانی که در رفاه و آسایش بوده و تنها برای تفریح شکار می کنند.

معاضدت های قضایی باید از جمله ابعاد مهم لایحه حمایت از محیط بانان به شمار رود

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر اینکه معاضدت های قضایی باید از جمله ابعاد مهم لایحه حمایت از محیط بانان به شمار رود، تصریح کرد: مجازات شکارچیان غیرمجاز و افرادی که به حقوق محیط بانان تجاوز می کنند باید افزایش یابد و در لایحه مذکور دیده شود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس با یادآوری شهادت 112 محیط بان در مواجهه با شکارچیان غیرمجاز، افزود: مجازات متعدیان به محیط بانان در لایحه حمایت از محیط بانان باید به گونه ای تعیین شود که هیچ فردی به خود اجازه ندهد به حریم محیط بانان تجاوز کند./

نظر شما