شریعت نژاد:

بازارهای تولید به مصرف سرانه مصرف محصولات ارگانیک را افزایش می دهد

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با بیان اینکه توسعه بازارهای تولید به مصرف محصولات ارگانیک کشاورزی راهکاری برای افزایش سرانه مصرف به شمار می آید، گفت: شرایط تولید محصولات ارگانیک ایجاب می کند این محصولات گران تر از دیگر محصولات کشاورزی به فروش برسد.

 خانه ملت؛ شمس الله شریعت نژاد با اشاره به وضعیت تولید محصولات کشاورزی ارگانیک درکشور، گفت: محصولات ارگانیک با توجه به شرایط تولید، راندمان فوق العاده پایین تری نسبت به دیگر محصولات کشاورزی دارند، بنابراین باید تدابیری در نرخ فروش محصولات ارگانیک اندیشده شود، تا فروش محصولات از این دست برای کشاورز مقرون به صرفه باشد.

نماینده مردم تنکابن،رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بدیهی است محصولات ارگانیک با توجه به شرایط تولید گران تر از دیگر محصولات کشاورزی به فروش برسند، افزود:بر اساس شرایط موجود برای دولت امکان پذیر نیست که یارانه بالایی برای تولید محصولات ارگانیک در نظر بگیرد.

اطلاع رسانی در زمینه فواید مصرف محصولات ارگانیک باید در اولویت قرار بگیرد

وی ادامه داد: اطلاع رسانی در زمینه فواید مصرف محصولات ارگانیک باید در اولویت قرار بگیرد، بدین معنا که دلایل گرانی محصولات ارگانیک باید با برهان علمی برای مخاطبان بازگو شود.

عضوکمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه راندمان کشت ارگانیک بر اساس وضعیت تولید از دیگر کشت ها پایین تر است،گفت: ایجاد بازارهای تولید به مصرف می تواند راهکاری برای افزایش فروش محصولات ارگانیک به شمار آید ./

برچسب ها

اخبار برگزیده، ارگانیک، محصولات ارگانیک، کشت ارگانیک