با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

اختصاص صددرصد درآمدهای حاصل از تولید و واردات محصولات دخانی به توسعه ورزش

نمایندگان مردم در خانه ملت با اختصاص صددرصد درآمدهای حاصل از تولید و واردات محصولات دخانی به توسعه ورزش موافقت کردند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه 25 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بند (د) ماده 88 این لایحه موافقت کردند.

در بند (د) ماده 88 آمده است: با لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه مالیات و عوارض بر تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی به استثنای مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند (ب) ماده (69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) لغو می‌گردد.

تبصره 2- صددرصد درآمدهای حاصل از اجرای بند (الف) طی ردیف‌هایی که در بودجه های سنواتی مشخص می‌شود در جهت کاهش مصرف دخانیات پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند(ب) ماده(69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 4/2/94 در اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد.

گفتنی است نمایندگان با تبصره 1بند (د) ماده 88 مبنی بر اینکه "منابع مذکور مشمول افزایش سالانه براساس بودجه سنواتی می‌باشد"، مخالفت کردند./


 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اماکن ورزشی، امکانات ورزشی، توریسم ورزشی، دخانیات، فراکسیون ورزش، محصولات دخانی