با موافقت نمایندگان؛

وزارت بهداشت موظف به ادغام خدمات طب سنتی در نظام سلامت شد

نمایندگان مردم در خانه ملت وزارت بهداشت را موظف به ادغام طب سنتی در نظام سلامت کرده و همچنین وزارت نفت را موظف به تکمیل خدمات مراکز بهداشتی خود کردند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه 25 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بندهای (ح)، (ی) و (ل) ماده 89 این لایحه با 176 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. این در حالی است که اصل ماده فوق ناظر بر موضوعات مرتبط با بهداشت، درمان و ارتقاء خدمات پزشکی، دندانپزشکی و خدمات الکترونیک سلامت است.

بنابراین گزارش بند (ح) این ماده ناظر بر"ادغام طب سنتی در نظام سلامت" به عنوان پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان در صحن علنی مجلس با موافقت نمایندگان جایگزین مواد قبلی این بند شد.

در بندهای (ح)، (ی) و (ل) این ماده آمده است:

ح- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی امر طب سنتی ایرانی و اسلامی مکمل، موظف است نسبت به ادغام خدمات تأیید شده طب سنتی ایرانی اسلامی در نظام سلامت و همچنین ساماندهی ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی این حوزه اقدام نماید.

ی- کلیه اعضاء سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسؤولیت حرفه ای بوده و دستگاه قضائی آن را بعنوان وثیقه قرار تامین بپذیرد، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در خصوص لوایح حوزه وظایف و اختیارات این سازمان‌ها نظر مشورتی آنها را اخذ نماید.

ل- وزارت نفت در مناطق نفت خیز و گاز خیز و شرکتهای معدنی بزرگ دولتی در مناطق معدنی محل استقرار خود در راستای مسؤولیت اجتماعی خود و جبران پیامدهای تهدیدکننده سلامت در آن مناطق نسبت به تکمیل، تجهیز، ارتقاء خدمات مراکز بهداشتی و درمانی خود اقدام نمایند و به خدمت رسانی به عموم مردم منطقه در چارچوب نظام سطح بندی خدمات با رعایت احکام ماده 86 همین قانون بر مبنای تعرفه های مصوب دولت در مراکز دولتی اقدام نمایند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، برنامه تحول نظام سلامت، برنامه نظام سلامت، طرح تحول نظام سلامت، طرح نظام سلامت، نظام سلامت