کیان پور:

برنامه ریزی نرم افزاری آبیاری در مزارع، راهکاری بهینه در صرفه جویی منابع آبی است

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس، با بیان اینکه ایجاد تحول در بخش کشاورزی با اجرای طرح های آبیاری های نوین و اصلاح الگوی کشت اجتناب ناپذیر است، گفت: مدیریت آگاهانه و برنامه ریزی نرم افزاری آبیاری در مزارع راهکاری بهینه در صرفه جویی منابع آبی در صنعت کشاورزی تلقی می شود.

 خانه ملت؛ مجیدکیان پور در خصوص وضعیت تولید محصولات، در صنعت کشاورزی، گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی کشور به ویژه در زمینه سفره های آبهای زیر زمینی نباید بدون آمایش تولید محصولات کشاورزی به زیرکشت برود، به طورمثال با تولید محصولی همچون هندوانه ما نه تنها محصول را در راستای ارزش افزوده تولید نمی کنیم بلکه صادرات آب را نیز از کشور رقم می زنیم.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نگرش عمیق به مسائل زیست محیطی هر منطقه و تأثیرات متقابل آب و خاک و نقش آن در تعادل اکوسیستم مناطق در تولید محصولات کشاورزی باید در دستور کار قرار بگیرد، افزود: تغییر الگوی کشت متناسب با شرایط خشکسالی، فناوری و بهبود بهره وری در کشت های گلخانه ای و استفاده از روش های بارانی و قطره ای در آبیاری گلخانه ها می تواند تولید محصولات کشاورزی را از منظر اقتصادی مقرون به صرفه کند.

کیان پور ادامه داد: در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی به جای آمایش سرزمین، باید آمایش کشاورزی و منابع طبیعی رخ دهد و هنگامی که از یک برنامه آمایش، برنامه‌های مدیریتی استخراج می‌شود، نکته مهم آن است که بتوان آن را در مقیاس مزرعه تعمیم داد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ایجاد تحول در بخش کشاورزی با اجرای طرح های آبیاری های نوین و اصلاح الگوی کشت اجتناب ناپذیر است و این در حالی است که کشت های کم آب با بررسی های کارشناسی محور جایگزین کشت های پرآب در صنعت کشاورزی شود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، طرح جامعه آبیاری مزارع کشاورزی، مزارع کشاورزی