با موافقت نمایندگان مقرر شد:

گواهی غربالگری لازمه ثبت قانونی ازدواج

نمایندگان مردم در خانه ملت، لازمه ثبت قانونی ازدواج دایم را داشتن گواهی انجام غربالگری دانستند و مقرر ساختند منابع حاصل از افزایش ۱۰ درصدی حق ثبت طلاق برای کمک به هزینه های این آزمایش افراد نیازمند صرف شود.

 خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه، 25 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده 90 این لایحه با 149 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 90 اصلاح شده این لایحه آمده است:

کلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکه های بهداشت و درمان را به منظور شناسایی ازدواج های پر خطر از نظر بروز اختلالات ژنتیکی به دفاتر ازدواج ارائه نماید. موارد در معرض خطر می توانند به مراکز مشاوره اعم از مراکز وابسته به وزارت بهداشت و درمان یا مراکز مشاوره مورد تأیید سازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژنتیک باشد به مراکز مجاز معرفی می شوند.

تبصره 1- مواردی که براساس مشاوره ژنتیک نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژنتیک باشند به آزمایشگاههای مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع خواهند شد.

تبصره 2- 10% حق التحریر ثبت طلاق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و کمکهای مردمی و دولتی جهت کمک به تامین هزینه های آزمایش ژنتیک افراد نیازمند براساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار می گیرد. هزینه انجام آزمایشهای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد خمینی(ره) و سازمان بهزیستی رایگان است و توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت خواهد شد.

تبصره 3- آئین نامه چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان کمک بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت انجام آزمایشهای ژنتیک به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان حداکثر سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 4- وزارتخانه های بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) موظف است امکان دسترسی تمامی افراد که در صدد ازدواج می باشند را به مراکز مشاوره فراهم نماید تا در صورت نیاز به آزمایش ژنتیک آنان را راهنمایی کند.

تبصره 5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با استاده از بخشهای خصوصی و تعاونی امکان دسترسی زوجین به آزمایشگاههای ژنتیک مورد تائید خود را فراهم سازد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، ازدواج، تسهیل ازدواج، حفاظت و صیانت از منابع ژنتیکی، سازمان بهزیستی، سازمان بهزیستی کشور، منابع ژنتیکی، وزارت بهداشت، وزارت بهداشت و درمان، کمیته امداد امام خمینی (ره)، کمیته امداد و سازمان بهزیستی