نمایندگان موافقت کردند؛

شورای عالی اجتماعی کشور با محوریت رسیدگی به آسیب های اجتماعی تشکیل می شود

نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند به منظور سیاست گذاری و هماهنگی برنامه ها در زمینه آسیب های اجتماعی، شورای عالی اجتماعی کشور به ریاست رئیس جمهور تشکیل شود.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر (شنبه، 25 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده 95 این لایحه با 142 رأی موافق، 46 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الف ماده 95 این لایحه آمده است:

الف- به منظور سیاست گذاری و هماهنگی برنامه ها و نظارت بر عملکرد کلیه دستگاههای اجرایی که در زمینه آسیب‌های اجتماعی وظایفی بر عهده دارند شورای عالی اجتماعی کشور به ریاست رئیس جمهور و نائب رئیسی وزیر کشور تشکیل می گردد. وظایف، اختیارات و ترکیب اعضاء شورا به پیشنهاد وزارت کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد. نظارت بر حسن اجراء و پیگیری مصوبات شورای عالی اجتماعی بر عهده سازمان امور اجتماعی خواهد بود.

در تبصره این بند آمده است: مصوبات شورای عالی اجتماعی کشور جهت اجرای اصل 138 قانون اساسی جهت بررسی مغایرت با قوانین برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد./

برچسب ها

آسیبهای اجتماعی، اثرات اقتصادی و اجتماعی، اجتماعی، اخبار برگزیده