آقاپورعلیشاهی مطرح کرد:

نوسان نرخ ارز عمده ترین مانع سرمایه گذاری خارجی در ایران

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عمده ترین موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران را نوسان نرخ ارز و تحریم های بانکی عنوان کرد.

 خانه ملت؛ معصومه آقاپورعلیشاهی با اشاره به موانع سرمایه گذاری خارجی گفت:در زمینه موانع سرمایه گذاری خارجی باید متغیرها را بررسی کرد، متغیرهایی که بخشی از آن داخلی و بخشی دیگر خارجی بوده و در اختیار ما نیست.

نماینده مردم شبستردرمجلس شورای اسلامی افزود:متغیرهای داخلی ازقبیل موانع کسب و کار، بروکراسی اداری،عدم هماهنگی نهادهای دولتی،تورم قانونگذاری و تغییرات مدیریتی است.

آقاپورعلیشاهی با بیان اینکه باید به شاخص های جهانی نزدیک شویم و بپذیریم که با نفت و گاز باید خداحافظی کرد،خاطرنشان کرد:نفت خام شیرین و گاز فرکینگ که عمده مصرف کشورهای توسعه یافته است،از طریق تکنولوژی جدید به دست می آید و دیگر نیازی به منابع ما احساس نمی شود.

وی ادامه داد:سهم خرید آمریکا از بازارخاورمیانه که بیشترین درصد آن با 3 درصد متعلق به عربستان بوده،کلا درحال حذف شدن است و سهم روسیه نیز به نصف تقلیل پیدا کرده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد:در سال 2020 و به ویژه در سال 2025 ما دیگر با این ها کاری نداریم؛بنابراین باید بدنبال تولید ناخالص ملی واقعی باشیم که واقعی بودن آن نیز به تولید ارزش افزوده بستگی دارد.

وی همچنین با اشاره به موانع خارجی سرمایه گذاری خارجی،عمده ترین این موانع را تحریم های بانکی و تغییرات نرخ ارز دانست و افزود:موانع موجود در بازار و تکنولوژی نیز یکی دیگر از این موانع است که البته دولت در این زمینه توانست موانع را نه به صورت کامل بردارد؛بلکه دیوارهای آن را کوتاه تر کند.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی واحدهای صنعتی و تولیدی تاثیر برجام را با گوشت و پوست خود حس کرده اند،افزود:درگذشته این واحدها 9 درصد هزینه برای جابجایی پول پراخت می کردند که درحال حاضر این عدد به نیم و یک درصد رسیده است که در ارقام بالا این دو عدد با یکدیگر قابل مقایسه نیست./

برچسب ها

آسیب ناشی از بی ثباتی نرخ ارز واقعی، اخبار برگزیده، تعیین نرخ ارز، نرخ ارز، نرخ ارز و تورم، نوسانات ارز، نوسانات ارزی