حاتمیان، تأکید کرد:

تداوم صادرات مرغ به شرط تامین نیاز داخلی کشور عملیاتی شود

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه وجود دولت در کنار مرغدار برای بهبود این صنعت حیاتی است، گفت: تداوم صادرات مرغ به شرط تامین نیاز داخلی کشور عملیاتی شود.

خانه ملت؛ عبدالله حاتمیان درباره وضعیت صنعت مرغداری در کشور،گفت:توزیع ارزان قیمت نهاده های مرغی و بهبود وضعیت بیمه مرغداری های کشور از عواملی است که برای توسعه مرغداری ها در کشور الزامی است تا مرغدار تنها به فکر تولید باشد.

نماینده مردم درگز درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت با برنامه ریزی آمایشی بازار فروش داخلی و صادراتی فرآورده های مرغی را برای مرغدار ایجاد کند،ادامه داد:مرغدار به تنهایی نمی تواند در عرصه تولید و بازاریابی،فروش محصولات حضور داشته باشد؛بنابراین دولت باید به عنوان حامی مطمئن تولیدکننده را درمسیرتولید تا رسیدن به دست مصرف کننده یاری دهد.

وی ادامه داد:حمایت از مرغدار باید از مبدا تولید تا چرخه فروش در بازارهای داخلی و صادراتی عملیاتی شود؛زیرا مرغدار برای توسعه صنعت مرغداری تنها باید به سمت تولید انبوهی حرکت کند که قبل از تولید بازار مصرفی خود مهیا باشد.

عضوکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه وجود تولیدکننده درکنار دولت درصنعت کشاورزی ضروری است،یادآورشد:تداوم صادرات مرغ به شرط تامین نیازداخلی کشور عملیاتی شود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، صنعت مرغداری، قیمت مرغ، قیمت گذاری مرغ، مرغ، مرغداران، گوشت مرغ منجمد