کوچکی نژاد تأکید کرد:

حضور شرکت های دانش بنیان در خودکفایی برنج

نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه تکرار خودکفایی گندم با اندکی سرمایه گذاری در برنج محقق می شود،گفت: رضایت مندی کشاورز، عدم خروج ارز از کشور و حذف دلالی از پیامدهای مثبت خودکفایی برنج است.

 خانه ملت؛ جبار کوچکی نژاد در خصوص وضعیت خودکفایی در تولید برنج،گفت: ظرفیت تولید برنج در کشور با توجه به شرایط موجود به حدی است، که می توان با اندکی برنامه ریزی با افزایش تولید برنج به میزان 500 الی 600 تن به خودکفایی در این عرصه رسید.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، افزود: خودکفایی گندم باید در محصولی همچون برنج نیز تکرار شود، زیرا به طور واقع بینانه فاصله خودکفایی در محصولی همچون برنج بسیار ناچیز است.

عدم خروج ارز از کشور از پیامدهای مثبت خودکفایی برنج است

وی ادامه داد:کشت های پرمحصول، تسطیح اراضی، ازدیاد سطح زیرکشت از عواملی است که برای افزایش تولید برنج باید در دستورکار قرار بگیرد و از همین رو می توان با حضور شرکت های دانش بنیان به سادگی به خودکفایی برنج نایل آمد.

کوچکی نژاد افزود: جای افسوس دارد که چرا اراده ای نیست، که با افزایش تولید برنج به خودکفایی در این عرصه برسیم و از همین رو با خودکفایی برنج پیامدهایی همچون رضایت مندی کشاورز، عدم خروج ارز از کشور و حذف دلالی در محصولی همچون برنج به وقوع می پیوندد و در نتیجه بازار برنج نیز در این راستا به ثبات می رسد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تکرار خودکفایی گندم با اندکی سرمایه گذاری در برنج محقق می شود، یادآورشد: رضایت مندی کشاورز، عدم خروج ارز از کشور و حذف دلالی از پیامدهای مثبت خودکفایی برنج است./


 

برچسب ها

اخبار برگزیده، برنج، برنج ایرانی، برنج شمال، برنج وارداتی، برنج‎های وارداتی، تجارت برنج، توزیع برنج، توسعه دانش بنیان، شرکت های دانش بنیان