تحلیل نوسانات نرخ ارز در ماه های اخیر

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نوسانات نرخ ارز در ماههای اخیر را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که نوسانات و جهش نرخ ارز یکی از مسائلی است که از اواسط دهه 1380 به بعد به دلایل مختلف و هر چند سال یکبار، در اقتصاد ایران اتفاق می افتد ، افزود: آخرین دوره آن به آذرماه 1395 مربوط می شود که طی آن ارزش اسمی ریال در مقابل بسیاری از ارزهای خارجی تضعیف شد و سوالات و ابهامات زیادی را در بین سیاستگذاران و عوامل اقتصادی و به خصوص مجلس شورای اسلامی ایجاد کرد. در راستای پاسخگویی به این ابهامات هدف اصلی این گزارش تحلیل نوسانات نرخ ارز در ماه های اخیر بوده است که بررسی ها نشان می دهند :

1- زمینه های بنیادین افزایش نرخ ارز در طی سال های گذشته به تدریج به وجود آمده است و لذا تحولات بازار ارز با متغیرهای بنیادین بازار ارز در ایران ناسازگار نیست. با این حال افزایش جهانی ارزش دلار، انتخابات آمریکا و افزایش فصلی تقاضای ارز تجاری و مسافرتی و عدم عرضه بخشی از ارز غیرنفتی در فصل پاییز نیز می تواند در این زمینه موثر باشد.
2- ریشه های اصلی تحولات بازار ارز که هر چند سال یک بار رخ می دهد، سیاست دولت و بانک مرکزی مبنی بر لنگر قراردادن نرخ اسمی ارز است.

در زمینه نحوه مواجهه و حل مشکلات فوق الذکر نیز پیشنهادهایی در این گزارش ارائه شده است. برای مثال حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز، افزایش شفافیت بازار ارز و کاهش تقاضای ارز کاغذی، از طریق آزادسازی نرخ ارز و ایجاد نهادهایی مانند بورس ارز و اجرای پیمان های پولی از جمله این راهکارهاست.

 

برچسب ها

اجرای پیمان های پولی، اخبار پژوهشی، افزایش شفافیت بازار ارز، تحلیل نوسانات نرخ ارز در ماه های اخیر، حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز، کاهش تقاضای ارز کاغذی