محمود زاده تأکید کرد:

افزایش بازارچه های تولید به مصرف میوه راهکاری برای کمرنگ شدن حضور دلالان

عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه نرخ متنوع میوه نتیجه حضور واسطه هااست،گفت:افزایش بازارچه های تولید به مصرف میوه راهکاری اصولی برای کمرنگ کردن حضور دلالان در صنعت کشاورزی است.

  خانه ملت؛ جلال محمود زاده درباره وضعیت متنوع نرخ میوه در بازار کشاورزی، گفت: همسان سازی نرخ میوه نیازمندهمکاری شهرداری، تعاونی روستایی و وزارتکشاورزی است تا با یک برنامه ریزی کاربردی این مهم را در دستورکار قرارگیرد.

نماینده مردم مهاباد درمجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بازارچه های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی به طریق تولید به مصرف در مناسبتهای همچون شب عیدباید با محورهای کارشناسی شده ایجادشود تا در این مقاطع که تقاضا برای محصولات کشاورزی افزایش پیدا می کند با کسری محصولات کشاورزی روبرو نشویم.

محمودزاده افزود: انبارکردن عمده میوه به نیت توزیع میوه با نرخ بالا در شرایط افزایش تقاضا بطور حتم ثبات بازار شب عید را با مشکل روبرو میکند.

وی ادامه داد: واسطه ها را نمی توان در شرایط کنونی بطورکامل حذف کرد اما می توان با تدابیری همچون بازارچه های تولید به مصرف حضور دلالان در صنعت کشاورزی را کمرنگ کرد تا در راستای تبادات تجاری میان کشاورز و مصرف کننده هر دو از شرایط بازار رضایت داشته باشند.

عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه نرخ متنوع میوه نتیجه حضور واسطه هاست، یادآورشد: افزایش بازارچه های تولید به مصرف میوه راهکاری اصولی برای کمرنگ کردن حضور دلالان در صنعت کشاورزی است.

برچسب ها

اخبار برگزیده، تنظیم بازار میوه شب عید، دلال، دلال ها، دلال گری، دلالان، دلالان انعطاف پذیری، دلالی