شریعت نژاد، تأکید کرد:

کشت نهاده های دامی در کنار تولید راهکار بهبود وضعیت دامداری های کشور

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه دامدار مجبور است شیر را تنها به کارخانه دار به فروش برساند،گفت:کشت نهاده های دامی در کنار تولید راهکار بهبود وضعیت دامداری های کشور است.

خانه ملت؛ شمس الله شریعت نژاد درباره وضعیت تولید درصنعت دامداری کشور،گفت:امکان دارد سقف قیمت برای کارخانه دار محدود کننده باشد؛بنابراین باید در راستای فرآوری شیر توسط کارخانه دار برآورد هزینه نشود و نمی توان با هزینه تولید بالا جهت فرآوری شیر انتظار داشت که نرخ فروش در بازار ارزان تعیین شود؛بنابراین برای حفظ سلامت تغذیه دراین راستا الزامی است که دولت برای تعیین نرخ مناسب برای فرآورده های شیر یارانه ای کارآمد درنظر بگیرد تا تمام احاد جامعه بتوانند شیر مصرفی خود را تهیه کنند.

نماینده مردم تنکابن،رامسرو عباس آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تولید در بخش اعظم دامداری ها برای دامدار گران تمام می شود،تصریح کرد: گرانی تولید در دامداری ها نشان از این موضوع دارد که زنجیره تولید در صنعت دامداری کامل نیست.

وی ادامه داد: زمانی که دامداری ها بطور مستقل علوفه را تولید نمی کنند بدیهی است که باید با نرخ آزاد علوفه مصرفی دام را تامین کنند؛بنابراین با این اوصاف بدیهی است که هزینه تولید در دامداری ها افزایش پیدا می کند.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه دامدار مجبور است شیر را تنها به کارخانه دار به فروش برساند،یادآورشد:کشت نهاده های دامی درکنار تولید راهکار بهبود وضعیت دامداری های کشور است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، دامداران، دامداری، علوفه، نهاده های دامی