ذوالقدر :

ساماندهی فروشگاه های مجازی شرایط جدیدی را به نفع اقتصاد کشور فراهم می کنند

نماینده مردم تهران ری شمیرانات اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: تصویب قانون مناسب و ساماندهی فروشگاه های مجازی در کشور ،شرایط جدیدی را به نفع اقتصاد کشور فراهم می کند.

 خانه ملت : فاطمه ذوالقدر درخصوص گسترش روزافزون فروشگاه های مجازی و نیاز به ساماندهیوتصویب قوانین مرتبط با این حوزه،گفت:دنیای مجازی فرصت هایی را به وجود آورده که باید از آنها به نحو مطلوب و مناسب و البته با ضابطه و قانون استفاده کرد.

نظارت های متناسب باعث آسودگی مردم برای خرید از فروشگاههای مجازی می شود

وی با بیان اینکه با تصویب قانون مناسب و ساماندهی فروشگاه های مجازی در کشور می توان شرایط جدیدی را به نفع اقتصاد کشور فراهم کرد، اظهارکرد: باید نظارت های متناسب با فضای مجازی نیز صورت بگیرد تا باعث آسودگی و آرامش مردم برای خرید از این فروشگاهها شود،چرا که باید اعتماد و اطمینان مردم نسبت به امنیت آنها تامین شود.

نبود قوانین مناسب و زیرساخت‌های اصولی وفنی موانع پیشرفت کسب وکار اینترنتی

نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات،اسلامشهر و پردیس درمجلس با اشاره به وجود فروشگاه های مجازی در سراسر جهان که بازار خوبی را به دست آورده اند و سود خوبی نیز نصیب صاحبان آنها می شود،گفت:مطمئنا درکشورما نیز با ساماندهی و نظارت کافی و مناسب بر این فروشگاه ها شاهد روند رو به رشد و بهبود در ارائه خدمات خواهیم بود.

عضوهیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس بابیان اینکه همه بر اهمیت توسعه تجارت الکترونیکی دراقتصاد کشورمان اعتقاد داریم،اما با توجه به نوپا بودن این نوع کسب وکار درایران هنوز شاهد کمبودهای بسیاری دراین زمینه هستیم،تصریح کرد:اگرقصد تقسیم‌بندی مشکلات و معضلات کسب و کارهای اینترنتی را داشته باشیم،در راس آنها نبود قوانین مناسب دراین زمینه و درپی آن به مانع بزرگ زیرساخت‌های اصولی وفنی خواهیم رسید./

برچسب ها

آشنایی با مهمترین دستگاهها ، آمار، قوانین و چالش های حوزه رسانه، ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی