فولادگر تاکیدکرد:

رکود بخش مسکن عامل اصلی تعطیلی برخی واحدهای فروش آهن آلات

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت:رکود و عدم فعالیت پروژه های صنعتی و مسکن باعث شده که بسیاری از فروشندگان آهن آلات دیگر با نبود مشتری و کسب وکار مجبور به ترک این صنف شوند.

خانه ملت : حمیدرضا فولادگر ،درخصوص علت تعطیلی واحدهای فروش آهن آلات در کشور،گفت: رکود سال های اخیر در بخش پروژه های دولتی،صنعتی و به خصوص مسکن عامل اصلی تعطیلی بسیاری از واحد های فروش آهن در کشور شده است.

وی تصریح کرد:دراین سال ها پروژه های صنعتی و مسکن هر روز به سمت رکود و عدم فعالیت پیش رفته اند و این تعطیلی و عدم تحرک باعث شده که بسیاری از فروشندگان آهن آلات دیگر با نبود مشتری و کسب و کار مجبور به ترک این صنف شوند.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه البته واردات بی رویه نیز در این مسئله تاثیرگذار بوده،چرا که مشکلاتی را برای واحدهای داخلی ایجاد کرده است، گفت: باید فکری برای خارج شدن بخش صنعت و مسکن از رکود کرد ، چرا که این مسئله به بخش های دیگر نیز ضربه های زیادی واردکرده و بسیاری را بیکار کرده است./

برچسب ها

صنعت ساختمان، صنعت فولاد و آهن