در گفت وگو با نمایندگان مطرح شد:

لزوم اصلاح قانون تامین اجتماعی با هدف افزایش حمایت ها و نظارت ها

نمایندگان مجلس اصلاح قانون تامین اجتماعی با هدف خدمات رسانی بهتر به بیمه شدگان را ضروری دانستند.

خانه ملت؛ تامین اجتماعی به عنوان یک صندوق بین نسلی درحال حاضر بیش از 40 میلیون نفر بیمه شده را تحت پوشش خود دارد که در حوزه درمان، بازنشستگی و ... خدمات بسیاری را به افراد تحت پوشش ارایه می دهد، از آنجایی که قوانین مربوط به صندوق تامین اجتماعی مصوب سالیان بسیار دور است شاید درحال حاضر با گذشت زمان و تغییرات ایجاد شده درحوزه های مختلف ازجمله بیمه و اشتغال کارایی قابل قبولی برای اجرا نداشته باشد.

به گفته کارشناسان حوزه تامین اجتماعی قوانین مربوط به این صندوق همانند دیگر قوانین موجود در کشور که بسیارقدیمی هستند نیازمند اصلاح بوده و به طور حتم درجهت اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی به ویژه صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و ارایه خدمات بهتر باید این قوانین را به روز کرد.

بسیاری براین باورند که قوانین تامین اجتماعی درحال حاضر بازرسی ها درحوزه کار و نظارت برعملکرد کارگاه های تولیدی و خدماتی تحت نظارت تامین اجتماعی را دچار مشکل کرده و بازرسان این سازمان نمی توانند با استفاده از ضوابط موجود درقانون تامین اجتماعی ماهانه بر عملکرد کارگاه های تولیدی نظارت کنند.

به عنوان مثال درخصوص حادثه پلاسکو بسیاری ازکارشناسان مطرح کردند که قدمت قوانین تامین اجتماعی باعث شده نظارت ها مبنی بر اینکه چه تعداد از کارگران فعال درکارگاه های تولیدی این مرکز تجاری دارای بیمه بودند به درستی صورت نگیرد، درهمین رابطه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز چندی پیش به بحث ضرورت تغییر و اصلاح قوانین تامین اجتماعی اشاره و تاکید کرد که این سازمان خواهان به روزرسانی قوانین است.

البته نمایندگان مجلس نیز باتاکید برضرورت اصلاح قوانین تامین اجتماعی معتقدند که مسئولان تامین اجتماعی برای اصلاح قوانین باید لایحه به مجلس ارایه کنند، زیرا پیگیری این موضوع به صورت طرح برای دولت بارمالی دارد.محجوب: اصلاح قانون تامین اجتماعی باید در مسیر افزایش حمایت‌ از بیمه شدگان باشد

علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه دولت باید برای تغییر و اصلاح قوانین تامین اجتماعی به مجلس لایحه ارایه کند، گفت: متاسفانه آنچه که بارها توسط مسئولان تامین اجتماعی درقوانین نگارش شده بسیار ضعیف‌تر و ناقص تر از قوانین مصوب 40 سال پیش در تامین اجتماعی است، بنابراین تاکنون پیشنهاد قوی و قابل قبولی از سوی مسئولان تامین اجتماعی برای تغییر درقوانین به مجلس ارایه نشده است.

علیرضا محجوب
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر وپردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تغییرات موردنظر مسئولان تامین اجتماعی در اصلاح قوانین مورد موافقت نمایندگان نیست، افزود: مسئولان تامین اجتماعی با تغییر و اصلاح قانون به دنبال کاهش اقدامات حمایتی هستند این در حالی است که کاهش هر نوع حمایتی مورد تایید مجلس و نمایندگان نیست؛ مجلس خواهان بهسازی قانون و افزایش حمایت ها در حوزه های مختلف از جمله حقوق کارگران است که این موضوع مورد نظر تامین اجتماعی نیست.

وی با تاکید بر اینکه مجلس تعریف دقیق تری از حمایت های تامین اجتماعی از کارگران دارد، تصریح کرد: به عنوان مثال درتبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی شرایط مشاغل سخت و زیان آور به طور کامل و روشن تعریف شده است اما متاسفانه تا کنون این تبصره 3 مرتبه دستخوش تغییر و اصلاح درمجلس قرار گرفته است؛ این درحالی است که تامین اجتماعی برای هر مرتبه اصلاح تفسیرهای گوناگونی را مطرح کرده است.

محجوب با انتقاد از وجود تفسیرهای متفاوت و مختلف تامین اجتماعی از قوانین مربوط به این سازمان، گفت: درتبصره 2ماده 76 گفته شده برای مشاغل سخت و زیان آور باید از کارفرما به میزان 4 درصد مافات دریافت شود، این درحالی است که این میزان درحال حاضر توسط تامین اجتماعی تغییر کرده است؛ بنابراین تغییرات مدنظر تامین اجتماعی در قوانین، مورد تائید و نظر نمایندگان نیست.

رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با دیدگاه مسئولان تامین اجتماعی قوانین این سازمان در شرایط فعلی قابل اصلاح نیست، افزود: قوانین باید با نگاه افزایش اقدامات حمایتی از کارگران و افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی اصلاح شود، ضمن اینکه حمایت ها در طول چند سال گذشته برای افراد تحت پوشش افزایش پیدا کرده و تامین اجتماعی نمی تواند این حمایت ها را حذف کند؛ بنابراین به روز رسانی و اصلاح قوانین به معنای حذف حمایت ها نیست و مسئولان تامین اجتماعی بهتر است برای اصلاحات مورد نیاز سیاست های دیگری را درپیش گیرند.خدادادی: ضرورت به‌روز رسانی قوانین تامین اجتماعی

سلمان خدادادی رییس کمیسیون اجتماعی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص اظهارات مدیرعامل تامین اجتماعی مبنی براینکه قانون فعلی تامین اجتماعی باید بازنگری شود و نیازمند اصلاح است، گفت: به طور حتم قوانین تامین اجتماعی پس از گذشت 40 سال باید به روز رسانی و تنقیح شود، البته قوانین فعلی هم از ضمانت اجرایی برخورداربوده و مسئولان باید به اجرای صحیح قوانین درمسیر خود پایبند باشند؛ اما پس از گذشت سالیان بسیار از تصویب قانون تامین اجتماعی و تغییرات درشرایط جامعه قوانین این سازمان هم باید دستخوش تغییر قرار گیرد.

نماینده مردم ملکان درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تغییر و اصلاح درقوانین هر دستگاهی باید درمجلس شورای اسلامی انجام شود، افزود: تامین اجتماعی به تنهایی نمی تواند قوانین این سازمان را تغییر دهند و طی گفت وگو ها و بحث های صورت گرفته با مسئولان و رییس سازمان تامین اجتماعی برخی قوانین دراین سازمان باید تغییر و مورد اصلاح قرار گیرد، به عنوان مثال در حال حاضر ضعف هایی در قوانین تامین اجتماعی وجود دارد که با توجه به شرایط کاری و بیمه ای در کشور نمی توان قوانین را در مرحله اجرا قرار داد.

سلمان خدادادی
وی با بیان اینکه درحال حاضر مسئولان تامین اجتماعی اختیارات و قدرت کافی جهت بازرسی از کارگاه های تولیدی را ندارند، تصریح کرد: باید قوانین را درجهتی تغییر و اصلاح کرد که مسئولان سازمان تامین اجتماعی موظف به بازرسی از کارگاه های تولیدی حداقل ماهی یک بار شوند که متاسفانه این موضوع درقوانین فعالی تامین اجتماعی بسیار کمرنگ است، به طوری که اگر این قوانین وجود داشت و بازرسی ها توسط بازرسان سازمان تامین اجتماعی از 300 تا 400 واحد کارگاه تولیدی پیش ازوقوع حادثه پلاسکو انجام می شد به طورحتم اشخاص و کارگاه های بدون بیمه شناسایی می شدند.

خدادادی با انتقاد از اینکه قوانین فعلی تامین اجتماعی امکان شناسایی کارگران و کارگاه های فاقد بیمه را با مشکل روبه رو کرده است، گفت: متاسفانه تعداد بسیاری کارگر در واحدهای تولیدی این ساختمان فعالیت می کردند که به لحاظ بیمه ای تحت پوشش هیچ سازمان بیمه گری نبودند که تامین اجتماعی هم به دلیل برخی مشکلات درقوانین امکان شناسایی این افراد را نداشت، یعنی موارد این چنینی ضعف‌هایی است که در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد که حکایت از وجود مشکل در قوانین سازمان تامین اجتماعی است.

این نماینده مردم درمجلس دهم، ادامه داد: از سوی دیگر ارزیابی و قضاوت‌های مسئولان سازمان تامین اجتماعی از کارگاه های تولیدی به دلیل عدم تسلط به کارگاه ها 6 ماه زمان می برد؛ این درحالی است که ممکن است که در طول این 6 ماه تغییرات اساسی رخ دهد، بنابراین قوانین در تامین اجتماعی باید به روزرسانی شود؛ البته بررسی دقیق تر درخصوص تغییر در قوانین نیازمند برگزاری جلسات کارشناسی با مسئولان سازمان تامین اجتماعی است.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اصلاح قوانین تامین اجتماعی، گفت: به طور حتم قوانین فعلی دارای نقاط ضعفی است که به دلیل تغییر در شرایط بیمه ای، کارگری، اشتغال و هزینه های کشور این قوانین باید تغییرکند، بنابراین ایجاد تغییر را می توان با پیگیری طرح و یا لایحه درمجلس مورد بررسی قرار داد.خضری :ضرورت به روز رسانی قوانین تامین اجتماعی پس از چهل سال

رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی نیز درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص اظهارات مدیرعامل تامین اجتماعی مبنی بر ضرورت تغییر قوانین تامین اجتماعی، گفت: در حال حاضر بیش از 40 میلیون نفر بیمه شده تامین اجتماعی در کشور وجود دارند که ماهانه مبالغ بسیار زیادی در قالب مستمری به بیمه شدگان تعلق می گیرد.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به دلیل برخی قوانین قدیمی درتامین اجتماعی پرداختی ها در صندوق دچار مشکل شده است، ادامه داد: باید درجهت رفع این مشکلات قانون تامین اجتماعی را به روز کرد

رسول خضری
وی با اشاره به اینکه به روزرسانی قوانین در تغییر ساختار صندوق های بیمه ای بسیار موثر است، افزود: درکمیسیون اجتماعی مجلس طرحی آماده شد مبنی بر اینکه ساختار بیمه ها تغییر کند، بنابراین امیدواریم هرچه سریعتر این طرح در دستور کار هیات رییسه مجلس برای بررسی قرارگیرد، البته درخصوص صندوق های بازنشستگی لشگری تغییرات باید با مجوز مقام معظم رهبری انجام شود؛ اما برای صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی باید تغییرات بسیاری در قوانین انجام شود.

وی با بیان اینکه یکی از موضوعات قابل تغییر در قوانین صندوق تامین اجتماعی چگونگی پرداخت مستمری ها و میزان آن است، تصریح کرد: در تمام کشورهای پیشرفته دنیا بازنشستگان از بهترین امکانات رفاهی برخوردار هستند، اما در جامعه ما بازنشستگان به لحاظ معیشت در شرایط مناسبی نیستند؛ بنابراین ضعف در خدمات رسانی ناشی از قوانین قدیمی درتامین اجتماعی در زندگی بازنشستگان باعث کاهش انگیزه در نیروی کار می شود.

این نماینده مردم درمجلس دهم با انتقاد از اینکه صندوق های بازنشستگی به لحاظ مالی توان حمایت از مستمری بگیران و بازنشستگان را ندارند، گفت: عمده مشکلات موجود در صندوق های بازنشستگی به دلیل قوانین قدیمی و شاید در برخی شرایط قوانین غیرقابل اجرایی است که بار مالی صندوق های بازنشستگی از جمله تامین اجتماعی را افزایش داده است.

وی ادامه داد: البته تامین اجتماعی چون از سوی دولت به صورت مستقیم هیچ حمایتی نشده و مشارکت دولت درحمایت ها بیشتر به صورت تضامنی است پس درحوزه تغییر قوانین تامین اجتماعی هم نمی تواند ورود کند؛ اما ضرورت تغییر و اصلاح برخی قوانین تامین اجتماعی از سوی مجلس وجود دارد که بهتر است دولت هرچه سریعتر لایحه آن را به مجلس ارایه دهد.

خضری با بیان اینکه اختلافاتی در چگونگی تغییر قوانین تامین اجتماعی وجود دارد، افزود: این اختلافات بیشتر در چگونگی تغییر ساختار صندوق است، البته در اکثر کشورهای پیشرفته صندوق های بازنشستگی از سیستم مزایای معین به سیستم سهم معین تغییر کرده که درکشور ما وجود ندارد؛ به طوری که ساختار صندوق های بازنشستگی درکشور به صورت مزایای معین است، یعنی فردی که با 10 سال سابق کار بازنشست می شود با فرد 30 سال بازنشست به شکل معین از مزایا برخوردار هستند این درحالی است که هر فردی باید به میزان سال های خدمت مزایا دریافت کند.

وی با اشاره به اینکه تغییر قوانین تامین اجتماعی انگیزه نیروی کار را افزایش می دهد، تصریح کرد: همچنین تغییر درقوانین در حوزه بیمه بیکاری هم باید انجام شود، هرچند که در این خصوص قانونی در برنامه ششم درمجلس تصویب شد، مبنی براینکه اصحاب فرهنگ،هنر و رسانه مدتی از بیمه بیکاری استفاده کنند؛ از سوی دیگر می توان با تغییر قوانین تامین اجتماعی برای افراد فعال درمرزها مانند کولبران بیمه درنظرگرفت که این بخش بزرگی از آسیب های اجتماعی را حل می کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: اصلاح و تغییر قوانین تامین اجتماعی و بروزرسانی آنها با توجه به تغییر شرایط جامعه ضروری است و دولت باید دراین خصوص به مجلس لایحه ارایه کند، زیرا پیگیری آن به شکل طرح برای دولت بار مالی دارد./

برچسب ها

اخبار برگزیده