یوسف نژاد مطرح کرد:

ارتقای کیفیت محصولات تولیدی لازمه ی الحاق ایران به WTO

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خصوص الحاق ایران به WTO گفت: باید هماهنگی بین دستگاه های مختلف برای الحاق به سازمان تجارت جهانی وجود داشته باشد و متولیان بخش صنعت و خدمات شرایط ارتقای کیفی محصولات را فراهم کنند.

 خانه ملت : علی  اصغر یوسف نژاد ،درخصوص الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان WTO گفت:باید پذیرفت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی مستلزم رعایت ملاحظات کارشناسی است که باید مورد توجه مسئولن ذی ربط قرار بگیرد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ترجیحاً بنده با الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی موافق هستم، البته برای انجام این مهم باید تدابیر کارشناسی اتخاذ شود.

این نماینده مردم درمجلس دهم افزود:باید هماهنگی بین دستگاه های مختلف برای الحاق به WTO وجود داشته باشد و متولیان بخش صنعت و خدمات شرایط ارتقای کیفی محصولات را در این راستا فراهم کنند.

منطقی شدن هزینه بهای تمام شده محصول در راستای الحاق به WTO

یوسف نژاد،تصریح کرد:درخصوص تولید محصولاتی که توانایی رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشند،باید به بحث هزینه بهای تمام شده، محصول نیز توجه شود.

وی با اشاره به لزوم توجه به میزان تعرفه ها در بحث الحاق ایران به WTO افزود:برای الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی باید پایه گذاری اصولی و کارشناسی انجام شود و این کار با مدیریت در یک مقطع زمانی قابل قبول پیش برود.

ضرورت بکارگیری دیپلماسی در راستای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

عضوهیات رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد:علاوه بر اقدامات کارشناسی و صنعتی برای ارتقای کیفیت محصولات و خدمات باید به بحث بکارگیری دیپلماسی در راستای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی نیز توجه شود./

برچسب ها

اخبار برگزیده