مفتح:

منابع هدفمندی یارانه ها در بودجه ۹۶ با نظر دیوان محاسبات لحاظ شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ مجلس شورای اسلامی از لحاظ کردن گزارش دیوان محاسبات در تصویب منابع هدفمندی یارانه ها در بودجه سال آینده خبرداد.

خانه ملت :محمد مهدی مفتح  با اشاره به صحبت های اخیر رئیس کمیسیون برنامه ششم توسعه مجلس و اختلاف مطرح شده درباره میزان درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: در زمان بررسی برنامه پنج ساله ششم توسعه،فهرستی ازسوی رئیس این کمیسیون نسبت به منابع درآمدی قانون هدفمندی یارانه ها ارائه شد و همزمان فهرست دیگری را دولت دراین خصوص به مجلس ارائه داد؛اما درنهایت قرار براین شد که دیوان محاسبات این فهرست ها را بررسی و گزارش نهایی خود را به ما اعلام کند.

نماینده مردم تویسرکان درمجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی درباره اختلاف 5هزارمیلیارد تومانی مطرح شده از سوی "حاجی بابایی" رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم ،میان گزارش بودجه دولت و دیوان محاسبات تصریح کرد: در این موضوع، حَکَم دیوان محاسبات است و ما نظر و گزارش دیوان محاسبات را در کمیسیون تلفیق بررسی و جمع بندی کرده و تبصر مربوط به آن را در بودجه 96 به تصویب رساندیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:ما در کمیسیون تلفیق، برمبنای اعداد کلی که برای بررسی و تنظیم بودجه نیاز بود، نظر دیوان محاسبات را لحاظ کردیم؛اما اینکه نیاز به گزارش کامل دیوان محاسبات دراین خصوص باشد،بحث دیگری است و شاید در زمان برسی بودجه درصحن علنی ارائه این گزارش از دیوان محاسبات مطالبه شود./

برچسب ها

اخبار برگزیده