نیکزادی پناه:

توزیع خرما در سبدهای ارگان های مختلف راهکاری برای بهبود اقتصاد خرما داران

عضوکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه توزیع خرما در سبدهای ارگان های مختلف، پادگان ها و کمیته امداد امام خمینی (ره) وضعیت خرما داران را بهبود می بخشد، گفت: خرما دار برای فروش بهینه نیازمند حمایت مالی و بانکی از سوی دولت است.

خانه ملت؛ حبیب الله نیکزدای پناه درباره وضعیت تولیدخرمای بم، گفت:خرمای بم دارای کیفیت مثال زدنی است،اما متاسفانه عدم سرمایه گذاری در چرخه صنایع تبدیلی کشاورز را مجبور می کند، محصول را بدون بسته بندی بهینه وارد بازار مصرفی کند.

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خرمای مضافتی بم در بازارجهانی کشاورزی دارای کیفیت بی نظیری است،تصریح کرد: رطوبت بالای خرما ریسک انبارداری خرما را نیز افزایش داده است و همچنین عدم سرمایه گذاری ما در صنایع جانبی خرما از جمله بسته بندی،فرآوری و صنایع مدرن خرمادارا ن و تاجران را ناچارمی کند تا محصول را به سرعت وارد بازار مصرفی کنند.

وی با بیان اینکه زمانی که خرما پس از برداشت به طریق تازه وارد بازار می شود،بدیهی است که نمی توان عرضه و تقاضا بازار خرما را مدیریت کرد، افزود:بطورحتم با این اوصاف تقاضا کمتر از عرضه خرما دربازار شکل خواهد گرفت.

وی ادامه داد:یکی از راهکارهای که می توان خرما را با نرخ واقعی در بازار به فروش رساند،توسعه صنایع جانبی خرما درکنار بسته بندی شکیل است و از همین رو باید صنایع جانبی فرآوری خرما نیز برای تبدیل خرماهای درجه 3الی 4 به فرآورده های مختلف مورد بررسی قرار بگیرد.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه توزیع خرما در سبد ارگان های مختلف،پادگان ها و کمیته امداد امام خمینی( ره) وضعیت خرماداران را بهبود می بخشد،یادآورشد:خرما دار برای فروش بهینه نیازمند حمایت مالی و بانکی از سوی دولت است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، خرما، خرمای مضافتی، خرمای کرمان، خرید تضمینی خرما، خشکیدگی خرما