خبر

مسیر شما: اخبار میزان واردات تأثیرمستقیم بر نرخ برنج ایرانی دارد
میزان واردات تأثیرمستقیم بر نرخ برنج ایرانی دارد

نماینده مردم آمل و لاریجان درمجلس با بیان اینکه حتی یک ریال از تعرفه برنج وارداتی نیز بر تولیدداخلی تاثیر مستقیم دارد،گفت:برای ثبات بازار برنج نباید اجازه داد جو روانی در نرخ گذاری محصول داخلی تاثیر بگذارد.

 خانه ملت؛ عزت الله یوسفیان ملا درباره دلایل افزایش نرخ برنج ایرانی،گفت:ایجاد جو روانی درگرانی برنج ایرانی تاثیرمستقیم دارد؛زیرا زمانی که اعلام می کنند از فلان کشور برنج خریداری می شود،اما در عمل این اتفاق نمی افتد،بدیهی است که نرخ برنج ایرانی نیز دربازار با افزایش روبرو می شود.

نماینده مردم آمل و لاریجان درمجلس شورای اسلامی بابیان اینکه برای ثبات بازار برنج نباید اجازه داد جو روانی در نرخ گذاری محصول داخلی تاثیر بگذارد،تصریح کرد:کاهش تعرفه واردات برنج 100درصد برنرخ برنج ایرانی تاثیر می گذارد.

وی ادامه داد:کشت های پرمحصول،کیفیت برنج را کاهش می دهند؛بنابراین باید دولت برطبق برنامه هایی که در راستای تولید برنج باکیفیت طراحی کرده،همت گمارد.

عضوکمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد:حتی یک ریال از تعرفه برنج وارداتی نیز بر تولید داخلی تاثیر مستقیم دارد./

نظر شما
مشخصات خبر