با رأی نمایندگان و جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛

دولت مکلف به جبران هزینه خدمات پزشکان محروم از فعالیت در بخش خصوصی در بودجه های سنواتی شد

نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مکلف به جبران هزینه خدمات پزشکانی کردند که از فعالیت در بخش خصوصی محروم شده اند؛ این امر در بودجه های سنواتی و از طریق اعمال تعرفه های خاص صورت خواهد گرفت.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 26 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه با رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح بند ب ماده 89 لایحه مذکور با 137 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که بر اساس این مصوبه دولت مکلف است نسبت به جبران خدمات پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام بیمارستان‌های دولتی هستند از طریق اعمال تعرفه خاص در چارچوب بودجه سنواتی اقدام کند.

در بند (ب) ماده (89) اصلاحی آمده است: کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ و یا فعالیت در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند. مسئولیت اجرای این بند به عهده وزراء وزارتخانه‌های مربوطه و معاونین آنها و مسئولین مالی دستگاههای مذکور است.

همچنین دولت مکلف است با جبران خسارت ذی نفعان از طریق اعمال تعرفه‌ خاص در چارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید.

همچنین نمایندگان با اصلاح عبارتی بند(ی) ماده (89) موافقت کردند که بر اساس این اصلاحیه کلیه اعضای سازمان‌های نظام پزشکی و نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسئولیت حرفه‌ای بوده و دستگاه قضایی آن را به عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرید به جز در مواردی که خسارت عمدی بوده و امکان استیفای حق وجود نداشته باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص لوایح حوزه وظایف و اختیارات سازمان‌ها نظر مشورتی آنها را اخذ نماید./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بخش خصوصی، بخش خصوصی و تعاونی، بودجه های سنواتی، تقویت بخش خصوصی، محرومان