دکتر جلالی مطرح کرد:

لزوم نشست سه جانبه برای رفع اختلافات درآمدهای هدفمندی یارانه ها

رییس مرکز پژوهش های مجلس، برلزوم نشست سه جانبه بین دولت، مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات برای رفع اختلافات منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به نقل از خانه ملت، دکتر کاظم جلالی با بیان اینکه میزان پرداخت یارانه ها به مردم شفاف و مشخص است،اما اصلاح قیمت ها شفاف نیست،گفت:با محاسباتی که کارشناسان مرکز پژوهش ها بر روی اصلاح قیمت ها در هدفمندی یارانه انجام دادند،در گزارش مرکز پژوهش ها اختلاف و گپی بین پرداختی ها به مردم و آنچه که دولت از ناحیه اصلاح قیمت در هدفمندی یارانه ها به دست می آورد،وجود دارد که محل بحث بین مرکز پژوهش های مجلس و دولت است.

نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی،افزود:دولت،مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات می توانند در نشستی اعداد و ارقام را بررسی کنند و درنهایت به یک جمع بندی مناسب درباره منابع هدفمندی یارانه ها برسند.

رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:دولت باید از مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات بخواهد تا در نشستی به یک جمع بندی واحد در خصوص محاسبه میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها دست یابند.

عادل آذر:حدود 36هزار میلیارد تومان منابع در سال 95 باید به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز شود

همچنین،عادل آذر درباره اختلاف مطرح درباره میزان درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها درگفت وگو باخبرنگارخبرگزاری خانه ملت،گفت: باید توجه داشت منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی شامل نفت خام، میعانات گازی فرآورده های نفتی برق و آب و گاز حدود 70 هزار میلیارد تومان است اما نکته مهم میزانی است که به حساب سازمان هدفمندسازی واریز می شود که براساس قانون خالص عواید حاصل به حساب این سازمان واریز می شود.

وی افزود:موضوعاتی مانند مالیات، هزینه های تولید، مبالغ مربوط به گاز بلاعوض به پالایشگاه ها و نیروگاه ها از منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی باید کم شود تا به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز شود.

رییس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: براساس محاسبات انجام شده در سال 95 حدود 36هزار میلیارد تومان منابع باید به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز شود این در حالی است که دولت رقم حدود 31هزار میلیارد تومان ومرکز پژوهش های مجلس رقم48هزار میلیارد تومان را برای درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی محاسبه کرده بود./

برچسب ها

اخبار ویژه، ستاد هدفمندی یارانه ها، قانون هدفمندی، قانون هدفمندی یارانه ها، منابع هدفمندی