کیان پور تأکید کرد:

گذر از روش های سنتی راهکاری برای تدوام تولید جهت صادرات محصولات لبنی

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس با بیان اینکه صادرات فرآورده های لبنی وکاهش هزینه تولید نیازمندحضور شرکت های دانش بنیان است،گفت:گذر از روش های سنتی راهکاری برای تدوام تولید محصولات دامی جهت صادرات به شمار می آید.

خانه ملت؛ مجیدکیان پور درباره صادرات محصولات لبنی به بازارهای هدف،گفت:حذف روش های سنتی در صنعت دامداری نیازمند ایجاد تسهیلات و کاهش نرخ نهاده های دامی است تا توان قدرت دامداران برای حضور در صنعت دامداری افزایش یابد.

نماینده مردم درود و ازنا درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توسعه صنعت دامداری نیازمند نگاه ویژه اقتصادی است،تصریح کرد:دامدار باید از شرایط بازار فروش محصولات دامی اطلاع داشته باشد تا برطبق تقاضای بازار محصولات را وارد چرخه بازار مصرفی کند؛بنابراین این امر نیازمند آمایش سراسری تولید در دامداری ها است.

وی ادامه داد:صنعت دامداری می تواند تحرک ویژه در بخش کشاورزی ایجاد کند؛زیرا این صنعت مولد علاوه برایجاد فرصت های اشتغال می تواند سرانه مصرف لبنیات را نیز درکشور افزایش دهد.

کیان پور افزود:فروش شیر در صنعت دامداری باید به نحو کارشناسی شده عملیاتی شود؛این امر نیازمند ایجاد بازاری مطمئن برای دامدار است تا دامدار در مرحله اول با هزینه پایین محصول را تولید و سپس برطبق تقاضا محصول را با نرخی متعادل روانه بازار مصرفی کند.

عضوکمیسیون عمران مجلس، یادآورشد:شناسایی بازارهای هدف محصولات لبنی با همکاری وزارت خارجه،وزارت کشاورزی،راهکاری برای ثبات تولید جهت صادرات در بازار دامداری به شمار می آید./

برچسب ها

اخبار برگزیده، قیمت محصولات لبنی، محصولات لبنی