حسینی شاهرودی:

گام های بلند تولید و رشد منجر به استحکام اقتصادی می شود

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:دست یافتن به استحکام داخلی اقتصادی باعث جلوگیری از تزلزل و برهم خوردن شرایط اقتصادی در کشور می شود.

خانه ملت؛ سیدحسن حسینی شاهرودی پیرامون اقدامات جهت دست یافتن به استحکام اقتصادی،گفت:برای اجرای دقیق سیاست های اقتصادمقاومتی و رسیدن به پیشرفت و توسعه باید گامهای بلندی برداشت؛ چراکه این عوامل منجر به استحکام اقتصادی در داخل کشور می شود.

وی با بیان اینکه باید دراین مسیر اتکا به نفت را تا جای که امکان پذیر است کم کرد و سعی در توجه به صنایع و تولیدات داخلی و غیرنفتی داشت،اظهار داشت:با استحکام اقتصادی و توجه به رشد و تولید ملی در کشور، مطمئناً دشمنان را از دست یافتن به برنامه و هداف شان علیه ملت ایران ناکام خواهیم گذاشت.

نماینده مردم شاهرود درمجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه دست یافتن به استحکام داخلی اقتصادی باعث جلوگیری از تزلزل اقتصادی و برهم خوردن شرایط اقتصادی درکشور می شود.

وی با اشاره به توانایی ها و توانمندی های جوانان درمسیر توسعه،پیشرفت و رونق تولیدات داخلی،بیان داشت:توجه به ظرفیت ها و استعدادهای داخلی بهترین مسیر برای دست یافتن به استحکام اقتصادی است.

نماینده مردم شاهرود درمجلس با بیان اینکه شناخت حلقه های زنجیره مزیت دار اقتصادی باعث حرکت در مسیر دست یافتن به استحکام اقتصادی می شود،‌افزود:باید از ظرفیت ها و شرایط موجود بهترین استفاده را کرد و براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی به موفقیت دست یافت./

برچسب ها

اخبار برگزیده، ارزش اقتصاد، اقتصاد مقاومتی، تحقق اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی