سعیدی:

هدایت تسهیلات به سمت ایجاد اشتغال پایدار و تولید ملی الزام آور است

نماینده مردم مبارکه در مجلس با بیان اینکه هدایت تسهیلات به سمت ایجاد اشتغال پایدار و تولید ملی الزام آور است،گفت: اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی اصلی ترین راهبرد مقابله با تهاجم همه جانبه اقتصادی کشورهای متخاصم علیه کشورمان است .

 خانه ملت؛ زهراسعیدی نماینده مردم مبارکه در مجلس"در اولین کنفرانس ملی اقتصاد خلاق در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب با عنوان "اقتصاد پویا و اشتغال پایدار،گفت: اهمیت دانشگاه و تقویت ارتباط با صنعت جهت کاربردی نمودن تحقیقات، مقالات و پایان نامه ها بسیار حائز اهمیت است.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدایت تسهیلات به سمت ایجاد اشتغال پایدار و تولید ملی الزام آور است ، تصریح کرد: مبارزه اصولی با قاچاق کالا ،تمرکز بیشتر بر صنایع دستی و گردشگری در مناطق و تدوین سیاست ها و قراردادهایی که موجب جذب و انتقال تکنولوژی تولید شود.

وی اظهار کرد: راهکارهای دستیابی به اقتصاد پویا و اشتغال پایدار را می توان در محورهای همچون نگاه تولید محور و حمایت از صنایع زودبازده، خرد، کوچک و متوسط و دستیابی به توسعه صادرات غیر نفتی ،ایجاد تعادل بین هزینه ایجاد اشتغال و عواید حاصل از شغل ،گسترش انعطاف پذیری در ساختارهای تولیدی،جلوگیری از تعدیل نیرو و پیشگیری از خطر ورشکستگی،کنترل نرخ سود بانکی در جهت کمک به تولید،کاهش و حذف موانع بر سر راه تولید،مساعدت بیشتر و ارج نهادن به خیرین کارآفرین ،توجه به حمل و نقل و اشتغالزایی پایدار،شناسایی کسب و کارهای الکترونیکی و تعریف مشاغل مرتبط،ایجاد مشاغلی مرتبط با منابع، فرصت ها و پتانسیل کشور (فرآورده های نفت، گاز، معدن، کشاورزی، دامپروری، گردشگری ...) و آموزش های تخصصی نیروی انسانی متناسب با آن می توان برشمرد.

وی در حضور پژوهشگران،مدیران و مسئولین اقتصادی کشور به حلقه مفقوده اقتصاد ایران و نیز موتور محرکه اقتصاد پویا اشاره نمود و اشتغال پایدار مولد را ناشی از توسعه پایدار دانست.

نماینده مردم مبارکه ضمن تاکید بر افزایش مهارت در جوانان و دانشجویان تصریح کرد:امیدواریم همانگونه که دانشجویان برای مدرک تحصیلی از پول و زمان خود هزینه می کنند با متقاعد کردن کارفرمایان برای تجربه کاری در ابتدای کار از زمان خود هزینه کنند و مسلما کارفرمایان نیروی بامهارت را جذب و به اشتغال دائم دعوت خواهند کرد .

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان به مبحث پویا بودن اقتصاد پرداخته و به مبحث اقتصاد مقاومتی از طریق تولید دانش و تبدیل آن به ثروت اشاره نمود و یادآورشد : اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی اصلی ترین راهبرد مقابله با تهاجم همه جانبه اقتصادی کشورهای متخاصم علیه کشورمان است و همچنین باید کاهش اتکا به منابع نفت و زیرزمینی در دستور کارقرار بگیرد.

برچسب ها

اخبار برگزیده، اقتصاد مقاومتی، الزام به ارائه عملکرد طرح در ایجاد اشتغال پایدار، ایجاد اشتغال پایدار، بخش گردشگری، بودجه گردشگری، تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید ملی، کمیسیون اقتصادی