پاپی زاده تاکید کرد:

ارائه محصولات استراتژیک دربورس کالا نیازمند حمایت دولت جهت پوشش هزینه تولید است

عضوکمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس گفت: واردات گندم به صرفه تر از تولید در اراضی کشاورزی داخلی است اما برای حفاظت از امنیت غذایی باید تولید بهینه گندم در دستورکار قرار بگیرد.

 خانه ملت؛ عباس پاپی زاده درباره وضعیت ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا،گفت:ارائه محصولات استراتژیک کشاورزی در بورس کالا نیازمند برنامه ریزی حمایتی از کشاورز است،زیرا واردات دربرخی از محصولات استراتژیک کشاورزی به صرفه تر از تولید است.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واردات گندم به صرفه تر از تولید در اراضی کشاورزی داخلی است،تصریح کرد:ارائه محصولات استراتژیک در بورس نیازمند حمایت مالی جهت پوشش هزینه تولید توسط دولت است.

وی ادامه داد:ارائه محصولات کشاورزی که رقیب خارجی ندارند؛در بورس کالا همچون زعفران را می توان بدون حمایت مالی از تولیدکننده همسو با نرخ های جهانی در بورس کالا ارائه کرد؛زیرا زعفران ایرانی با توجه به نوع کمی و کیفی که دارد می تواند همسو با نرخ جهانی دربورس کالا عرضه شود.

عضوکمیسیون کشاوزی،آب ومنابع طبیعی مجلس،یادآورشد:دولت مابه التفاوت هزینه تولید محصولات استراتژیک را در بورس کالا برای کشاورز با تمهیدات اقتصادی جبران کند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، استراتژیک، بورس کالا، محصولات استراتژیک