جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛

دولت موظف به تنظیم شرایط به کارگیری کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی جهت بهره مندی از حق بیمه و بازنشستگی شد

نمایندگان مردم در خانه مردم دولت را موظف به تنظیم شرایط به کارگیری کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی جهت بهره مندی از حق بیمه و بازنشستگی کردند.

 خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 11 اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برخی مواد لایحه برنامه ششم توسعه اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح بند (ن) ماده 41 این لایحه با 134 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بند (ن) ماده 41 این لایحه به شرح زیر اصلاح شد: دولت موظف است طی سال اول اجرای قانون برنامه، شرایط به کارگیری کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی را وفق قوانین به ویژه قانون کار به نحوی تنظیم کند که کارگزاران از مزایای قوانین مذکور از جمله حق بیمه و بازنشستگی بهره مند شوند. احتساب سوابق با تأیید این صندوق و پرداخت 50 درصد حق بیمه سنوات توسط ذی نفع و 50 درصد توسط صندوق مذکور و کسر آن در طول سال های برنامه امکان پذیر می باشد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بیمه محصولات کشاورزی، تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی، حق بیمه