بختیاری تأکید کرد:

ایجاد نقدینگی پیامد مثبت ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا است

عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه پیامدمثبت ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا ایجاد نقدینگی برای کشاورزان است،گفت: فروش محصولات کشاورزی در بورس کالا با نرخ مناسب عاملی برای حذف دلالان در صنعت کشاورزی به شمارمی آید.

 خانه ملت؛ علی بختیاری درباره ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا،گفت: ایجاد ساختار فیزیکی برای ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا الزام آور است و این درحالی است که مزیت ارائه خشکبار در بورس کالا نسبت به دیگر محصولات کشاورزی بالاتر است.

نماینده مردم بافت،رابر و ارزویه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تدوام تولید و توسعه انبار دو رکن اساسی ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا به شمارمی آیند،تصریح کرد:برای ارائه محصولات کشاورزی دربورس کالا نیازمند ایجاد انبار به طریق سراسری درکشور هستیم.

بختیاری افزود:نقدینگی پیامد مثبت ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا است؛زیرا تولیدکننده پس از ارائه محصول در بورس می تواند محصول را به طریق مستقیم به فروش برساند.

عضوهیئت رییسه کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس با بیان اینکه توسعه انبارداری برای ارائه برخی محصولات کشاورزی از جمله صیفی جات در بورس کالا به جهت ماندگاری پایین الزامی است، یادآورشد: فروش محصولات کشاورزی در بورس کالا با نرخ مناسب عاملی برای حذف دلالان در صنعت کشاورزی به شمارمی آید./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بازار بورس، بورس، بورس کالا، بیمه محصولات کشاورزی، تأمین نقدینگی، تامین نقدینگی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی