جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛

تشکیل شورای عالی اجتماعی کشور از قانون برنامه ششم خارج شد

نمایندگان مردم در خانه ملت جهت تأمین نظر شورای نگهبان تشکیل شورای عالی اجتماعی کشور را از قانون برنامه ششم خارج کردند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 11 اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برخی مواد لایحه برنامه ششم توسعه اعاده شده از شورای نگهبان، با حذف بند (الف)ماده 95 و تبصره آن در این لایحه با 103 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بند (الف) ماده 95 آمده بود: به منظور هماهنگی برنامه ها و نظارت بر عملکرد کلیه دستگاههای اجرایی که در زمینه آسیب‌های اجتماعی وظایفی برعهده دارند شورای عالی اجتماعی کشور به ریاست رئیس جمهوری و نائب رئیسی وزیر کشور تشکیل می گردد.

وظایف، اختیارات و ترکیب اعضاء شورا به پیشنهاد وزارت کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد. نظارت بر حسن اجراء و پیگیری مصوبات شورای عالی اجتماعی برعهده سازمان امور اجتماعی خواهد بود.

و در تبصره اشاره شده بود مصوبات شورای عالی اجتماعی کشور جهت اجرای اصل 138 قانون اساسی جهت بررسی مغایرت با قوانین برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

دکتر علی لاریجانی با بیان اینکه تشکیل شورای عالی اجتماعی کشور از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، عنوان کرد: شورای نگهبان بداند که تشکیل شورای عالی اجتماعی کشور از جمله نظرات مقام معظم رهبری بود که این شورا به آن عمل نکرده است.

همچنین جزء (5-1) بند (ب) ماده (95) با 130 رأی موافق، 5 رأی مخالف و7 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه حذف شد.

در این بند آمده بود: توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت کشف و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه های قاچاقچیان و شبکه های تولید،‌ توزیع و ترانزیت مواد مخدر، روان گردان ها و پیش سازهای مرتبط (به ویژه سرباندها و سرشبکه ها) در داخل و خارج از کشور و ضبط این اموال با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط اقدام نماید.

وجوه حاصل از فروش این اموال در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون در اختیار پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار می گیرد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، برنامه ششم، برنامه ششم توسعه، سازمان مبارزه با قاچاق کالا، قاچاق، قاچاقچیان، مواد مخدر