خبر

مسیر شما: اخبار شرکت هلدینگ ملی ارتباطات ایران تشکیل می شود
شرکت هلدینگ ملی ارتباطات ایران تشکیل می شود

نمایندگان مردم در خانه ملت، مقرر کردند شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت ملی ارتباطات ایران تغییر نام داده و دو شرکت تابعه ایجاد کند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 11 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از سوی شورای نگهبان با اصلاح جزء یک بند الف ماده 83 این لایحه با 118 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

جزء یک بند الف ماده 83 به این شرح اصلاح شد: بر اساس این مصوبه تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت ملی ارتباطات ایران و ایجاد دو شرکت تابعه آن شامل شرکت انتقال، (ترانزیت) ارتباطات بین‌الملل با مأموریت حضور موثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی با مأموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت‌های ارتباطی، حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک مأموریت‌ها و در سطح پست‌های سازمانی موجود اقدام و اساسنامه شرکت‌های فوق را حداکثر ظرف مدت 6 ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و نیز به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابعه خود به منظور شتاب‌بخشی به توسعه زیرساخت‌ها و حضور موثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی حضور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکت‌های خارجی با رعایت منافع ملی اقدام نماید./

نظر شما
مشخصات خبر