حمدالله کریمی مطرح کرد:

تحرک در بخش صنعت و خدمات با پیوستن به WTO

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیوستن به موضوع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی نیازمند رایزنی های سیاسی است.

  خانه ملت؛ حمدالله کریمی درباره موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی ((WTO گفت: در پیوستن کشورها به سازمان تجارت جهانی باید ملاحظات کارشناسی انجام شود.

نماینده مردم شهرستان بیجار گروس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی می تواند مزایای خوبی برای کشور به همراه داشته باشد البته مانند هر اقدام اقتصادی این کار نیاز به بررسی و اتخاذ تدابیر کارشناسی مناسب دارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: پیوستن به WTO می تواند زمینه تحرک در بخش صنعت و خدمات کشور را فراهم کند به نحوی که تولیدکنندگان برای حضور موفق در بازارهای جهانی سطح کیفی محصولات و خدمات را ارتقا دهند.

کریمی ادامه داد: البته پیوستن به سازمان تجارت جهانی بدون انجام اقدامات مقدماتی و کارشناسی می تواند شرایط دشوار فعلی بخش تولید را با مشکلات دیگری نیز روبرو کند.

وی افزود: باید پذیرفت بخش هایی از صنعت و تولید کشور در حال حاضر توانایی تولید محصولاتی که توانایی رقابت درسطح بازارهای جهانی را داشته باشند، ندارند که باید این موضوع تقویت شوند.

لزوم کاهش هزینه بهای تمام شده تولید محصول

کریمی با تاکید بر لزوم توجه به موضوع کاهش هزینه بهای تمام شده تولید محصول افزود: با توجه به نیروی تحصیل کرده و ظرفیت های داخلی می توان محصولاتی تولید کرد که توان رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:باید پذیرفت علاوه بر ارتقای کیفیت محصولات و خدمات داخلی، موضوع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی نیازمند رایزنی های سیاسی نیز است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بیمه محصولات کشاورزی، تبلیغ محصولات، تولید داخلی محصولات کشاورزی، سازمان تجارت جهانی