اسدی کرم، تاکید کرد:

تعادل نرخ گوشت در بازار نیازمند آمایش تولید در سراسر کشور

نماینده مردم شهر بابک در مجلس با بیان اینکه تعادل نرخ گوشت در بازار نیازمند آمایش تولید در سراسر کشور است،گفت: دولت با آمایش تولید و مدیریت کارشناسی شده عرضه وتقاضا بازار گوشت را به ثبات رساند.

  خانه ملت؛ علی اسدی کرم درباره وضعیت بازار گوشت،گفت:برای تعادل نرخ گوشت باید میزان تولید بر طبق بازار مصرفی کشور مشخص شود و در صورت نیاز تنها باید بر طبق تقاضا بازار داخلی واردات عملیاتی شود.
نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی ،تصریح کرد:تولید گوشت درکشور باید برطبق تقاضایی بازار توسعه یابد این امر موجب می شود نرخ گوشت در سرتاسر کشور به تعادل برسد.
اسدی کرم افزود:زمانی که تولید گوشت در شهرهای کشور بر طبق تقاضا عملیاتی نشود بدیهی است در برخی شهرها با کسری و در مناطق دیگر شاهد مازاد تولید خواهیم بود.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس،یادآورشد: برای ثبات بازار اقتصادی وبرای حمایت از تولید داخل باید صنعت دامداری بر طبق بازار مصرفی جامعه بطور سراسری در شهرهای کشور توسعه یابد و براین مبنا نیز مازاد تولید به محورهای صادراتی رهنمون شود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، افزایش تولید، گوشت، گوشت قرمز، گوشت های وارداتی