کیان پور تاکید کرد:

ایجاد انبارهای تخصصی لازمه ارائه محصولات کشاورزی دربورس

نماینده مردم درود وازنا در مجلس گفت:ارائه تولیدات کشاورزی در بورس کالا نیازمند ایجاد انبارهای تخصصی و آمایش تولید در صنعت کشاورزی است.

  خانه ملت؛ مجید کیان پور درباره ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا،گفت: فروش محصولات کشاورزی در بورس کالا راهکاری برای به ثبات رسیدن نرخ مواد غذایی در بازار به شمار می آید، زیرا زمانی که نرخ محصولات کشاورزی بر طبق نرخ جهانی تعیین شود، می توان با رعایت مولفه های صادراتی وارد فضای رقابتی شد.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قبل از ورود محصولات کشاورزی در بورس کالا باید هزینه تولید ات کشاورزی کاهش یابد، تصریح کرد: اگر انتظار داریم محصول ارائه شده در بورس کالا همسو با نرخ جهانی برای کشاورز صرفه اقتصادی داشته باشد، باید هزینه تولید محصول در صنعت کشاورزی مرتبط با هزینه های جاری تولید در عرصه بین الملل باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس، یادآورشد: اقتصاد معیشتی کشاورز با ارائه محصولات در بورس تنظیم می شوداما لازمه این حرکت کاهش هزینه تولید و تدوام تولید برای ارا ئه محصول در تمام مقاطع سال است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بیمه محصولات کشاورزی، تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی، تولید داخلی محصولات کشاورزی، سردخانه و انبارهای مدرن