اکبری تاکید کرد:

تنظیم بازار وارداتی کشاورزی نیازمند آمایش تولیدات داخلی

عضوکمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس با بیان اینکه تعیین نرخ نهایی تولیدات کشاورزی تنها وظیفه وزارت کشاورزی نیست، گفت: تنظیم بازار وارداتی نیازمند آمایش تولیدات داخلی است.

علی اکبری درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت درباره کاهش تعرفه وارداتی محصولات کشاورزی،گفت:نمی توان تنها مسئولیت کاهش تعرفه های کشاورزی را به عهده وزارت کشاورزی گذاشت؛زیرا برای تعیین نرخ نهایی محصولات کشاورزی و تعرفه گذاری برای محصولات وارداتی سازمان ها و مجموعه ذی ربط نقش موثری در تعیین نرخ محصولات دارند.

نماینده مردم بجنورد و مانه و سملقان و جاجرم،در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصمیمات شورای اقتصاد،سازمان حمایت از تولیدکننده ومصرف کننده نیز در تعیین نرخ نهایی محصولات کشاورزی تاثیر دارند،تصریح کرد: وزارت کشاورزی با تنظیم میزان کشت می تواند بازار فروش تولیدات کشاورزان سروسامان ببخشد.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه برآورد قطعی از میزان تولیدات کشاورزی نتیجه تنظیم کشت است،یادآورشد:تنظیم بازار وارداتی نیازمند آمایش تولیدات داخلی است تا بدین معنا بتوان تنها برای کسری بازار مصرفی واردات به کشور عملیاتی شود./
 

برچسب ها

آب و منابع طبیعی، آب کشاورزی، اخبار برگزیده، اراضی کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی، تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی