ابراهیمی، تاکید کرد:

تامین اعتبار بیمه کشاورزی از محل یارانه ها عاملی برای پرداخت سریع خسارت به کشاورزان

عضوکمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس گفت: تامین اعتبار بیمه کشاورزی از محل هدفمندی یارانه ها راهکاری برای تسریع در پرداخت خسارت به کشاورزان تلقی می شود.

خانه ملت؛ علی ابراهیمی درباره وضعیت بیمه کشاورزی،گفت:محل تامین اعتبار صندوق بیمه کشاورزی از منابع ماده 10( بخشی از مقررات مالی دولت) وماده 12(سازمان مدیریت بحران) تامین می شود واین درحالی است که این منابع محل مناسبی برای تامین اعتبارت بیمه کشاورزی تلقی نمی شوند.

نماینده مردم شازند درمجلس شورای اسلامی بابیان اینکه تامین اعتبار بیمه کشاورزی از منابع هدفمندی یارانه ها راهکار مناسبی برای برای بهبود شرایط صندوق بیمه کشاورزی تلقی می شود،تصریح کرد:پرداخت غرامت های کشاورزی متناسب با خسارت های کشاورزان نیست.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه ماندن معوقات بانکی در شرایط عدم پرداخت به موقع خسارت های کشاورزی توسط بیمه کشاورزی وضعیت اقتصادی کشاورزان رابا مشکلات عدیدهای روبروکرده است،یادآورشد :دیرکرد بهای خسارت های کشاورزی انگیزه کشاورز را برای عضویت در بیمه کشاورزی را کاهش می دهد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، استمهال وام کشاورزان، خسارت، کشاورزان