نوری تاکید کرد:

تاسیس صندوق حمایت از دانه های روغنی راهکاری برای خودکفایی در تولید روغن

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس گفت:تصویب تاسیس صندوق حمایت از دانه های روغنی در صحن علنی مجلس راهکاری برای خودکفایی روغن به شمار می آید.

 خانه ملت؛ سیدراضی نوری درباره رهایی از وابستگی به روغن درکشور،گفت:تصویب تاسیس صندوق حمایت از دانه های روغنی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی راهکاری برای ایجاد تسهیلات و وام برای تولیدکننده جهت افزایش تولید دانه های روغنی تلقی می شود.

نماینده مردم شوش درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاسیس صندوق حمایت از دانه های روغنی در کمیسیون کشاورزی تصویب شده است، تصریح کرد: اساسنامه ی صندوق مذکور دارای محورهای است که می توان با عمل به آن تمام مجموعه های تولید روغن را مورد حمایت و پوشش قرار داد.

وی ادامه داد:برای پاسداری و حفظ امنیت غذایی در قالب پدافند غیرعامل باید تولید محصولاتی که در سفره غذایی شهروندان قرارمی گیرد؛در اولویت باشد و این درحالی است که توسعه صنایع تبدیلی نیز از محورهای جدانشدنی افزایش تولید روغن در کشور به شمار می آید.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد:تصویب تاسیس "صندوق حمایت از دانه های روغنی" راهکاری برای خودکفایی روغن در طی10 سال آینده درصحن علنی مجلس شورای اسلامی به شمار می آید./

برچسب ها

اخبار برگزیده، برنج و روغن، روغن، روغن پالم