کاظمی مطرح کرد:

نقش مثبت دادسرای رسیدگی به جرایم زیست محیطی درکاهش تخلفات

نایب رییس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با تاکید بررسیدگی به پرونده های زیست محیطی خارج ازنوبت، گفت: محاکم تخصصی درتعیین مجازات متناسب با جرایم محیط زیستی موثراست.

 خانه ملت؛ محمدکاظمی با اشاره به اینکه تجاوز به منابع طبیع،جنگل ها وحریم رودخانه ها درطی سالیان گذشته افزایش پیدا کرده است،گفت: متاسفانه بارها مشاهده شده که دست های عوامل دولتی در تجاوز وتخریب محیط زیست وجود دارد که باید به نوعی با این مشکل برخورد شود؛ بنابراین نیازاست با اینگونه تجاوزها و تابوشکنی ها برخورد محکم قانونی صورت گیرد.

نماینده مردم ملایردرمجلس شورای اسلامی، افزود: رسیدگی قضایی به مسائل ومشکلات مربوط به محیط زیست نیازمند تخصص ویژه و اقدامات علمی تخصصی دراین حوزه است، بنابراین درطی چند وقت گذشته میان سیستم قضایی و سازمان محیط زیست تعاملاتی صورت گرفته مبنی براینکه برخی قضات به صورت ویژه پرونده های تشکیل شده توسط سازمان جنگل ها وسازمان منابع طبیعی را مورد رسیدگی قرار دهند.

وی با تاکید براینکه پرونده های مربوط به محیط زیست و تخلفات زیست محیطی باید خارج ازنوبت رسیدگی شود، تصریح کرد: به طورحتم به این پرونده ها باید نگاه تخصصی و علمی داشت، ازاین رو تشکیل شعبات و دادسراهای تخصصی رسیدگی به تخلفات محیط زیستی ازسوی قوه قضاییه گام مثیتی درجهت توجه کافی به پرونده های محیط زیست است.

کاظمی بامثبت ارزیابی کردن اقدام قوه قضاییه درتشکیل این دادسراها درپایتخت، گفت: امیدواریم درمدت زمان کوتاهی وبا اتخاذ تدابیری ویژه این دادسراها درهمه استان ها و کلان شهرهای کشور تشکیل شود تا بتوان از افزایش جرائم علیه محیط زیست جلوگیری کرد.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه محاکم تخصصی رسیدگی به جرائم محیط زیستی درتعیین مجازات متناسب با این جرایم موثراست، افزود: به طورحتم محاکم تخصصی رسیدگی به جرائم و تخلفات زیست محیطی دربازگرداندن بیت المال به جامعه موثربوده و باید میزان این شعبات درکل کشور افزایش پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، معاون اول قوه قضائیه با اشاره به فعالیت این قوه در خصوص مقابله با زمین خواری، گفت: در رابطه با مشکلات محیط زیستی، قوه قضائیه با متخلفان برخورد کرده و در این جهت، دادسرای انفال و منابع طبیعی در تهران آغاز به کار کرده است./

برچسب ها

آثار زیست محیطی، آلاینده های زیست محیطی، اخبار برگزیده، خسارت زیست محیطی، زیست محیطی