سلیمی تاکید کرد:

ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا نیازمند کاهش هزینه تولید

نماینده مردم سمیرم در مجلس با بیان اینکه ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا نیازمند کاهش هزینه تولید است،گفت: تداوم تولید و حذف دلالان از مزیت های جدانشدنی ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا به شمار می آید.

 خانه ملت؛ اصغرسلیمی درباره ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا،گفت: ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا نیازمندکاهش هزینه تولید است تا کشاورز بتواند محصول را همسو با نرخ جهانی در عرصه جهانی عرضه کند.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا راهکاری برای حذف دلالان در چرخه تولید به شمار می آید ، تصریح کرد: تعادل بازار خرید و فروش محصولات کشاورزی در بورس کالا امکان پذیر است البته به شرطی که دولت ابزارهای حمایتی برای کاهش هزینه تولید را در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی برای کشاورز ترسیم کند.

وی با بیان اینکه تداوم تولید در محصولات کشاورزی حلقه جدانشدنی ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا به شمار می آید، تصریح کرد: انبار داری، نگهداری محصول نیز از دیگر محورهای است که در ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا باید مدنظر قرار بگیرد.

عضو هیئت رییسه کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس با بیان اینکه ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا نیازمندکاهش هزینه تولید برای همسو شدن با نرخ های بازار جهانی کشاورزی است، یادآورشد: توسعه ارائه محصولات کشاورزی در بورسکالا راهکاری برای حمایت از تولید داخلی به شمار می آید .

برچسب ها

اخبار برگزیده، بیمه محصولات کشاورزی، تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی