کیان پور:

مدیریت بازار وارداتی کشاورزی به نفع تولیدکننده داخلی تمام می شود

نماینده مردم درود وازنا درمجلس با بیان اینکه نظارت بر توزیع تولید به مصرف محصولات غذایی راهکاری برای تنظیم بازار شب عید است، گفت: مدیریت بازار وارداتی محصولات کشاورزی باید به نفع تولیدکننده داخلی تمام شود.

 خانه ملت؛ مجید کیان پور درباره وضعیت تنظیم بازار میوه درآستانه شب عید،گفت: توازن نرخ محصولات کشاورزی و غذایی با ارائه تولیدات به طریق تولید به مصرف با نظارت بازرسان عملیاتی می شود.

نماینده مردم درود و ازنا درمجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:درج برچسب قیمت بر روی محصولات غذایی و کشاورزی راهکاری برای ثبات دربازار شب عید به شمارمی آید زیرا برای فروش محصولات کشاورزی با نرخ مناسب در بازار ما نیازمند نظارت و بازرسی در بازار از لحاظ کمی و کیفی هستیم.

وی ادامه داد: برای ثبات نرخ محصولات کشاورزی و غذایی در بازار نیازمند حذف فاصله برداشت محصول از مزرعه تا فروش در بازار مصرفی هستیم، بنابراین تعاونی روستایی بهترین گزینه مطمئن برای انتقال محصولات کشاورزی از چرخه تولید تا فروش در بازار مصرفی است.

عضوکمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه حذف دلالان با ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا امکان پذیراست، یادآور شد:کاهش هزینه تولید، ایجاد انبارداری، تدوام تولید از مولفه های اساسی ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا تلقی می شود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بازار بورس، بورس کالا، بیمه محصولات کشاورزی، تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی، تولید داخلی محصولات کشاورزی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، محصولات غذایی