موسوی:

بکارگیری کارت های بانکی بین المللی مبادلات اقتصادی را تسهیل می کند

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:محدودیت دسترسی به شبکه بانکی بین المللی در سال های گذشته و نوسانات ارز مانع از توسعه استفاده از کارت های بانکی بین المللی شد.

  خانه ملت؛ سیدفرید موسوی درباره استفاده از کارت های ارزی بین المللی گفت:امروز بخش قابل توجهی از مبادلات اقتصادی در دنیا با سهولت و با استفاده از شبکه های بانکی بین المللی انجام می شود.

نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات،اسلامشهر وپردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:استفاده از کارت های اعتباری و عابربانک درکشور رایج شده و بخشی از فعالیت های بانکی داخلی را تسهیل کرده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:در زمینه استفاده از کارت های اعتباری بین المللی در سال های گذشته اقداماتی انجام شده ،اما پیگیری ها در این رابطه ادامه پیدا نکرد.

نوسانات نرخ ارز مانع استفاده از کارت های بانکی بین المللی

موسوی افزود:محدودیت دسترسی به شبکه بانکی بین المللی در سال های گذشته و نوسانات ارز مانع از توسعه استفاده از کارت های بانکی بین المللی شد.

وی ادامه داد:در صورتی که مقررات و ملاحظات درباره کارت های اعتباری بین المللی انجام شود؛بکارگیری این کارت ها به تسریع و سهولت در مبادلات اقتصادی منتهی می شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اقشاری مانند دانشجویان،پژوهشگران،گردشگران درپرداخت های خرد و اینترنتی در زمینه خریدهای بین المللی به کارت های بانکی بین المللی نیاز دارند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، تغییرات و نوسانات رشد اقتصادی، نوسانات، نوسانات ارز، نوسانات ارزی، نوسانات شدید ارزی