جعفرزاده ایمن آبادی تاکیدکرد:

افزایش انگیزه تولید برنج با تعیین نرخ تضمینی توسط دولت

نماینده مردم رشت درمجلس با بیان اینکه ما در بدترین حالت ۷۰۰ هزارتن تا خودکفایی برنج فاصله داریم،گفت: ۲۵ تا۳۰ درصد برنج ایرانی برای فرسودگی کارخانجات تبدیلی به دور ریخته می شود.

 خانه ملت؛ غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی درباره وضعیت تولید و فروش برنج در بازار کشور، گفت:کاهش تعرفه و واردات تناژ بالای برنج موانعی برای خودکفایی در تولید برنج به شمارمی آید.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همیشه میان قاچاق و واردات آدرس گم می شود،تصریح کرد: بذرهای پرمحصول وکم آب یکی از راهکارهایی است که می تواند میزان تولیدات برنج را به نحو شایانی افزایش دهد.

جعفرزاده ایمن آبادی،افزود:برای افزایش انگیزه تولید برنج باید محصول با تعیین نرخ تضمینی توسط دولت خریداری شود تا کشاورز برای تولید برنج ترغیب شود.

وی ادامه داد:برای توسعه تولید برنج یکی از مولفه های مهم ایجاد صنایع تبدیلی و جانبی برای رسیدن به خودکفایی در این زمینه تلقی می شود.

کاهش تعرفه برنج وارداتی با خودکفایی در تولید آن مغایرت دارد

نماینده مردم رشت درمجلس افزود:ما در بدترین حالت 700 هزارتن تا خودکفایی برنج فاصله داریم؛اما متاسفانه در بسیاری اراضی شمال کشور محصول برنج کشت و تولید نمی شود.

عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه کاهش تعرفه برنج وارداتی با خودکفایی در تولید این محصول استراتژیک مغایرت دارد،گفت:برنج تناژی و کیلویی در شرایطی وارد می شود که می توان با برنامه ریزی حساب شده در تولید برنج به خودکفایی رسید./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصلاح تعرفه ها، برنج، برنج کاران، تجارت برنج، توزیع برنج، خرید تضمینی، صنایع تبدیلی، نرخ خرید تضمینی