اکبری:

خُردشدن اراضی کشاورزی تولید را از حالت بهره وری خارج می کند

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس گفت: یکپارچه سازی اراضی کشاورزی راهکاری برای ایجاد بازار رقابتی در فضای تولید و فروش محصولات کشاورزی تلقی می شود.

 خانه ملت؛ علی اکبری درباره وضعیت یکپارچه سازی اراضی کشاورزی،گفت:یکی از ارکان اساسی برای کاهش هزینه تولید و ایجاد صرفه اقتصادی برای کشاورز،یکپارچه سازی اراضی کشاورزی است تا تولید کننده بتواند هزینه تولید محصولات کشاورزی را در شرایطی کاهش دهد که تناژ تولیدات نیز به نحو اصولی افزایش داده شود.

نماینده مردم شیراز ر مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد :با یکپارچه سازی اراضی کشاورزی بدیهی است که فضای رقابتی در زمینه تولید و فروش محصولات کشاورزی در بازار کشاورزی ایجاد می شود؛زیرا می توان با این اوصاف محصولات کشاورزی را در شرایط انبوه تولید کرد.

اکبری افزود:یکپارچه سازی اراضی کشاورزی علاوه بر افزایش تولید،هزینه های جاری تولید را نیز کاهش می دهد؛بنابراین با ارزان تمام شدن هزینه تولید می توان با مدیریت مناسب نرخ محصولات کشاورزی را نیز به نحو کارشناسی شده تعیین کرد.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس یادآورشد: زمانی که هزینه تولید بر طبق یکپارچه سازی اراضی کشاورزی کاهش یابد؛بدیهی است که این مهم به نفع مصرف کننده نیز تمام می شود و این درحالی است که کاهش هزینه تولیدباید همسو با مدیریت بهینه برای انتقال محصول از مزرعه تا بازار مصرفی عملیاتی شود تا برای تبادلات تجاری نرخی میان تولید کننده و مشتری تعیین شود که دراین راستا بازار به تعادل برسد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اراضی کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی، تغییر کاربری اراضی، تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی، تولید داخلی محصولات کشاورزی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کاربری اراضی