نوری تأکید کرد:

افزایش تولیدات ارگانیک نیازمند آمایش سراسری

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه افزایش تولیدات ارگانیک کشاورزی نیازمند آمایش سراسری در اراضی مستعد کشور است،گفت:کاهش هزینه تولیدات ارگانیک نیازمد یارانه ویژه برای کشاورزان است.

 خانه ملت؛ سیدراضی نوری درباره افزایش تولید محصولات ارگانیک در کشور، گفت: تولید محصولات ارگانیک نیازمند جدول بندی و برنامه ریزی مدون است تا بتوان با نظم تولیدی محصولات ارگانیک در عرصه تولید بهینه را مورد حمایت قرار داد.

نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای افزایش سلامت شهروندان و پیشگیری از بروز بسیاری بیماری ها باید نگاه ویژه به تولیدات ارگانیک داشته باشیم ،تصریح کرد:مشوق های تولید برای حضور بهینه شرکت های دانش بنیان برای افزایش تولیدات ارگانیک الزامی است.

وی ادامه داد: ایجاد بازارچه های تولید به مصرف ارگانیک، نرخ گذاری محصولات با برند ارگانیک و تداوم تولید از محورهای الزامی توسعه تولیدات ارگانیک تلقی می شود.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه افزایش تولیدات ارگانیک کشاورزی نیازمند آمایش سراسری در اراضی مستعد کشور است، یادآور شد: کاهش هزینه تولید ات ارگانیک نیازمند یارانه ویژه برای کشاورزان است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، ارگانیک، محصولات ارگانیک، کشت ارگانیک