بختیاری تاکید کرد:

ساماندهی مجموعه های تولیدی راهکاری برای حذف انحصار در بازارکشاورزی

عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس بابیان اینکه ساماندهی مجموعه های تولیدی راهکاری برای حذف انحصار در بازارکشاورزی تلقی می شود زیرا مشتری می تواند محصولات را بطورمستقیم از بازار مصرفی با نرخ عادلانه خریداری کند.

 خانه ملت؛ علی بختیاری درباره تاثیر انحصار در وضعیت بازار محصولات کشاورزی، گفت: سلف خری عاملی است که نمی گذارد بازار محصولات کشاورزی به نحو مطلوب بر طبق تنظیم اصولی کنترل شود، بنابراین بهترین راهکار ساماندهی مجموعه های تولید برای انتقال محصولات به طریق تولید به مصرف در بازار است تا بتوان در این راستا علاوه برحذف انحصار، سلفی خری را نیز در بازار کشاورزی کنترل کرد.

نماینده مردم بافت ،رابر و ارزویه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حذف انحصار در محصولات وارداتی و داخلی نیازمند عرضه مستقیم محصول از مزرعه تا فروش دربازار مصرفی است، تصریح کرد:عدم توزیع محصولات به طریق تولید به مصرف، بستر را به نوعی برای سلف خری محصولات کشاورزی ایجاد می کند.

بختیاری افزود: نگاه به بازار تولید به مصرف راهکار اساسی برای رفع انحصار در بازار کشاورزی است بنابراین برای ثبات بازار و عرضه تقاضای کشاورزی ما نیازمند ایجاد ساختارهای اصولی برای ارائه محصولات کشاورزی از جمله انبارداری بهینه در صنعت کشاورزی هستیم.

وی ادامه داد:توسعه شرکت های تولیدی و تعاونی که کشاورزان درآن سهم دارند، راهکاری مطمئن برای حذف انحصار در صنعت کشاورزی تلقی می شود.

عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس، یادآور شد: ساماندهی مجموعه های تولیدی راهکاری برای حذف انحصار در بازار کشاورزی تلقی می شود؛ زیرا مشتری می تواند محصولات را بطورمستقیم از بازار مصرفی با نرخ عادلانه خریداری کند./

برچسب ها

آب کشاورزان، احیای تولید، اخبار برگزیده، اراضی کشاورزی، افزایش تولید