نقش مراکز علمی در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال

اقتصاد دانش بنیان در پی افزایش بهینه ارتباط دانشگاه و صنعت جان می گیرد

عضو کمیسیون آموزش مجلس با تاکید براینکه دستیابی به اقتصاد مقاومتی نیازمند افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه است، گفت: اقتصاد دانش بنیان در پی این ارتباط جان می گیرد و شعار سال مبنی بر «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» تحقق پیدا خواهد کرد.

 خانه ملت؛ حبیب اله دهمرده با اشاره به نقش اقتصاد دانش‌بنیان در تحقق شعار سال مبنی بر «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» و جایگاه دانشگاه‌ها در رونق اقتصاد مقاومتی، گفت: به‌یقین تحقق شعار سال نیازمند توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور است به‌عنوان مثال همان طور که در کنار اکثر دانشگاه‌های پزشکی بیمارستان‌هایی وابسته برای فعالیت اساتید و دانشجویان وجود دارد، این اتفاق باید برای دانشگاه‌های فنی و مهندسی نیز تکرار شود، درواقع دانشگاه‌های فنی و مهندسی نیز باید با کارخانه‌ها مرتبط شده تا فرصت کارآموزی برای دانشجویان فراهم شود اما متاسفانه این ارتباط در شرایط فعلی بسیار محدود است.

نماینده مردم زابل در مجلس شواری اسلامی با بیان اینکه صاحبان صنایع برای پیشرفت در کار نیازمند برقراری ارتباط با دانشگاه هستند و باید به این باور برسند، افزود: اگرچه در ایران تا حدودی نیاز دو طرفه دانشگاه و صنعت درک شده است اما نیل به اهداف مورد نظر و بازدهی مناسب نیازمند افزایش بهینه این ارتباط است، درواقع اقتصاد دانش‌بنیان در پی این ارتباط جان می‌گیرد و شعار سال مبنی بر «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» تحقق پیدا خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه دانشجویان باید در رساله‌های مقطع کارشناسی و دکترای خود به دنبال حل مشکلات پیش روی صنایع باشند، افزود: مشارکت دانشگاه‌ها در رفع نیازهای کشور و به دنبال آن ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند پیوند جدی بین صنعت و دانشگاه را رقم زند.

دهمرده با بیان اینکه سیستم آموزشی آموزش عالی نیازمند تغییر اساسی است، نخستین قدم برای تحقق این مهم را حرکت به سمت آموزش‌های مهارتی دانست و اضافه کرد: فعالیت‌های پژوهشی بدون تعامل با صنایع، کاربردی نخواهند شد؛ بنابراین صنایع باید به اساتید و دانشجویان سفارش کار پژوهشی و تحقیق دهند و دانشگاه‌ها برای تحقق این مهم اعتمادسازی کنند، این در حالی است که اساتید در کشورهای پیشرفته بعضا درآمد خود را صنایع مرتبط کسب می‌کنند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یکی از راه‌های اصلی برای رشد اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی رفتن به سمت اقتصاد دانش بنیان دانست و گفت: این مهم با ارتباط صنعت و دانشگاه تحقق پیدا خواهد کرد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد مقاومتی، تحقق اقتصاد مقاومتی، توسعه دانش بنیان، جامعه دانش بنیان، دانش بنیان، رشد اقتصادی، رویکرد اقتصاد دانش بنیان، نرخ رشد اقتصادی، کمیسیون آموزش