با موافقت نمایندگان؛

تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و شماره گذاری آن مستلزم رعایت حد مجاز آلایندگی شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، موافقت کردند تا تولید انواع وسایل نقلیه موتوری مستلزم رعایت حد مجاز آلایندگی شوند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه هوای پاک با ماده 4 این لایحه با 173 رای موافق، 7 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر درمجلس موافقت کردند.

گفتنی است درماده 4 این لایحه آمده است؛ تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده های موضوع این قانون اعلامی از سوی سازمان می باشد.

استاندارد ساخت و تولید حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق و یا موثر بر آلایندگی وسایل نقلیه از قبیل اگزوز، صافی (فیلتر) و واکنش ساز (کاتالیست) توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین، کنترل و نظارت می شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت می گیرد.

شماره گذاری انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از داخلی و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده های موضوع این قانون و اخذ تاییدیه سازمان می باشد. سازمان موظف است از ادامه تولید و ورود وسایل نقلیه ای که حدود مجاز انتشار آلاینده های تعریف شده موضوع این قانون را رعایت نمی نمایند جلوگیری نماید. پیش فروش یا فروش اینگونه وسایل نقلیه موتوری ممنوع است.

تبصره – سازمان مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران طی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حدود مجاز انتشار آلاینده ها را به استاندارد روز دنیا ارتقاء دهد./

برچسب ها

آلاینده ها، آلایندگی، آلایندگی هوا، اخبار برگزیده، استاندارد، توسعه اقتصادی، سازمان استاندارد